• 2008-07-30

5 Triennale Młodych 2008

Otwarte w czerwcu 5TM Triennale Młodych 2008 potrwa do 5 października 2008 r. Ideą pokazów Triennale Młodych jest diagnoza aktualnego stanu sztuki tworzonej przez jej adeptów, którym stwarzamy możliwość spektakularnego artystycznego debiutu.

5 Triennale Młodych 2008 (źródło: materiały prasowe)

5 Triennale Młodych 2008 (źródło: materiały prasowe)

Tradycja tej imprezy nawiązuje do spotkań młodych artystów i krytyków sztuki zainicjowanych w początku lat 90. przez prof. Jana Berdyszaka, w owym czasie Przewodniczącego Rady Programowej CRP. Ich rezultatem były kolejne wystawy: Miejsca, nie-miejsca (1992), Status quo (1996), Model do składania (2000), bez tytułu™ (2004) – oraz w jako próba syntezy: Sztuka III RP, re-prezentacja faktów artystycznych Triennale Młodych (2003), objęta patronatem Ministra Kultury.

W dotychczasowych pokazach wzięło udział już ponad stu młodych twórców. Dla wielu z nich był to nie tylko debiut, ale także początek rzeczywistej kariery. Ponieważ o udziale decyduje ocena dorobku artystycznego, trudno przesądzić jakie dyscypliny zdominują wystawę. Nie jest to więc pokaz o charakterze jednorodnym, tylko zbiór różnorodnych środków wypowiedzi, często na pograniczu tradycyjnych dyscyplin. Istotnym walorem tej imprezy jest możliwość wykonania prac premierowych. Centrum ze swej strony służy potencjałem technicznym. Także samo miejsce, z natury swojej, stanowi dodatkową inspirację dla projektów, które mogą zaistnieć w przestrzeni.

Ta szeroko pojęta otwartość i brak rygorystycznie przyjętych reguł powodują, że Triennale Młodych zachowuje ciągle ważne miejsce na scenie artystycznej. Do bieżącej edycji zakwalifikowano 33 osoby (w tym także kolektywy artystyczne), wywodzące się z ważniejszych ośrodków. Reprezentowane są wszystkie dyscypliny artystyczne i działania typu performance.

Dodaj komentarz