• 2008-07-29

Mediations Biennale

W dniach od 3 do 30 października 2008 roku w Poznaniu potrwa się MEDIATIONS Biennale, które jest pierwszym międzynarodowym biennale sztuki współczesnej w Poznaniu i – w założeniu – jedną z największych imprez tego typu w Europie Środkowej.

Ideą biennale jest mediacja, dialog między różnymi kulturami całego świata, budowany na gruncie doświadczeń i badania kultury oraz sztuki Europy Środkowej. Położenie Polski na pograniczu wpływów Europy i Azji przez wieki stymulowało rozwój jedynej w swoim rodzaju perspektywy kulturowej, innej niż postkolonialna świadomość Europy Zachodniej.

Sztuka Europy Środkowej stanowi wypadkową rozmaitych wzajemnych wpływów wątków społecznych, historycznych, etnicznych, religijnych, kulturowych i estetycznych. Czasami, na marginesie głównych trendów europejskich, generowała ona zupełnie nowe zjawiska artystyczne i manifesty. Mimo, że trudno jest mówić o sztuce środkowoeuropejskiej jako o odrębnej, spójnej rzeczywistości, to jednak każde spotkanie z nią rodzi pragnienie nazwania tego niepowtarzalnego zjawiska, głęboko zakorzenionego w realiach regionu.

U podstaw idei MEDIATIONS biennale leży Festiwal Inner Spaces odbywający się od 1993 roku, wystawy realizowane w wielu krajach Azji, Ameryki i Europy, a przede wszystkim zrealizowane  w czerwcu 2007 wydarzenie ASIA – EUROPE Mediations w Poznaniu.  Idea mediacji zostanie podjęta na biennale przez poszczególnych artystów, a także kuratorów, prezentujących niezależne wypowiedzi w ramach wspólnej koncepcji.

Mediations Biennale (źródło: materiały prasowe)

Mediations Biennale (źródło: materiały prasowe)

Kuratorzy:

Yu Yeon Kim – niezależna kuratorka z Nowego Jorku i Seulu,
Lorand Hegyi – dyrektor Musée d’Art Moderne w Saint-Étienne,
Gu Zhenqing  – niezależny kurator z Pekinu, dyrektor galerii Visual Production i redaktor naczelny pisma o tym samy tytule.

Dyrektor:
Tomasz Wendland – twórca koncepcji biennale, artysta, dyrektor Galerii Inner Spaces, inicjator festiwalu Inner Spaces, kurator wystaw w Chinach, Japonii, Korei Płd., w wielu krajach Europy i w  USA /Nowy Jork/.

Dodaj komentarz