• 2008-07-29

Festiwal Słowo Daję – opowieści, baśnie, legendy

Od 1 do 3 sierpnia 2008 r. w Lublinie odbędzie się festiwal opowieści, baśni i legend. Na świecie znane są festiwale, na których spotykają się ludzie i opowiadają sobie godzinami historie. We Francji historia opowiadana stała się już odrębną dziedziną artystyczną, jest także przy tym powszechną dziedziną nauki i edukacji. Na uniwersytetach powstają wydziały storytellingu kształcące wykwalifikowanych adeptów tej sztuki.

Festiwal Opowiadaczy Słowo Daję to trzy dni mądrości słowa zawartej w niezwykłych historiach przedstawianych przez kilkunastu najlepszych opowiadaczy z Polski. Kilkadziesiąt godzin opowieści urzeczywistni się w wyobraźni tysiąca słuchaczy w otoczeniu magicznego lubelskiego Starego Miasta.

Opowiadacze – można ich różnie nazywać: bajarze, gawędziarze, bardowie. Jedno jest pewne, że związani są z opowiadaniem historii, legend, baśni. Opowiadacz wyczarowuje niezwykłe światy zaklęte w wypowiadanym słowie.

Opowiadanie historii nie jest nowym zjawiskiem, jego korzenie sięgają dawnej tradycji wędrownych kuglarzy, bardów i pieśniarzy. Mity, baśnie i opowiadania były zawsze ważną częścią każdej kultury rdzennej. Dzięki prostej strukturze opowiadania dzieci, młodzież i dorośli uczą się i wzruszają.

Słowo straciło swoją pierwotną moc. Człowiek żyjąc dziś w dobie kultury obrazkowej, audiowizualnej i tabloidalnej potrzebuje alternatywy w komunikacji międzyludzkiej. Chaos medialny, reklamowy, oparty o gotowe skojarzenia i oczywiste obrazy zaciera umiejętność wyobraźni a wyobraźnia jest głównym narzędziem, które stworzyło świat współczesny.

Storytelling revival, czyli światowy ruch odnowy tradycji opowiadania historii stał się popularny ostatnimi czasy również w Polsce. Nazwa storyteller wzięła się z języka angielskiego od połączenia słów story – opowieść, historia, oraz tell – opowiadać, mówić.

Program

1 sierpnia
Podwórko w Bramie Grodzkiej
15:00 Opowieści z Bramy -Witek Dąbrowski Teatr NN

Plac po Farze
17:00 Bajki arabskie -Sonia Usarek

18:00 Baju baju w polskim kraju – Michał Malinowski

19:00 Opowieść o szalonym Dumrulu -Agnieszka Aysen Kaim oraz Grupa Studnia O

Plac przy Teatrze Andersena
20:00 Drzewo Słowa lub Mądrości Baobabu – Michał. Malinowski

Wirydarz klasztoru oo. Dominikanów
21:30 Opowieści bluesowe- Jarek Kaczmarek oraz Grupa Studnia O

2 sierpnia

Plac po Farze
16:00 Zwierzęce bajki dla dzieci – Agnieszka Aysen Kaim oraz Grupa Studnia O

17:00 Opowieści japońskie – Michał Malinowski

18:00 Bajki afrykańskie – Jarek Kaczmarek oraz Grupa Studnia O

Rynek Starego Miasta
19:00 Opowieści z dreszczykiem – Michał Malinowski

20.00 Koncert Muzyczne opowieści z czterech stron świata II RP

3 sierpnia

Plac po Farze
15:00 Opowieści kaszubskie – Sonia Usarek

16:00 Baśnie i opowieści azjatyckie – Bartosz Ignacy Wrona

17:00 Baśnie tysiąca i jednej nocy oraz inne opowieści orientalne dla dorosłych – Bartosz Ignacy Wrona

Okna MDK -Placu po Farze
18:00 Opowieść Sztukmistrza z Lublina – TrioBaja

Rynek Starego Miasta
19:00 Historia Purimowa – zespół Chojzes Klezmorim

Brama Krakowska
20:00 Był sobie raz – Witek Dąbrowski Teatr NN

 

Dodaj komentarz