• 2008-07-26

Chwile oderwane

Nakładem wydawnictwa słowo/obraz/terytoria z serii Biblioteka Mnemosyne ukazała się książka autorstwa Konstantego A. Jeleńskiego Chwile oderwane.

Chwile oderwane Konstantego Aleksandra Jeleńskiego (1922–1987) możemy czytać dzisiaj jak autobiografię intelektualną niezwykłej, tajemniczej postaci literatury polskiej i europejskiej sceny intelektualnej drugiej połowy XX wieku. Tytułowe chwile oderwane to chwile pełne znaczeń i zbiegów okoliczności, w których sztuka łączy się z życiem. Odnajdujemy je w esejach, szkicach, notach i listach pisanych z biegiem lat przez człowieka, którego Witold Gombrowicz uważał za idealne wcielenie nowoczesnego, suwerennego Polaka i Europejczyka.

Konstanty A. Jeleński (1922–1987) eseista, tłumacz, krytyk literacki, propagator kultury polskiej na Zachodzie (zwłaszcza twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza); od 1939 roku na emigracji, wpierw we Włoszech, a od roku 1951 we Francji. Współpracownik paryskiej Kultury; publikował między innymi prace z dziedziny literatury (Zbiegi okoliczności, 1981) i krytyki sztuki (Jan Lebenstein, 1980).
Książki tego autora:
•    Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości
•    Chwile oderwane
•    Chwile oderwane /dodruk/

Dodaj komentarz