• 2008-07-19

Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec

Nakładem wydawnictwa Trio ukazała się książka Anny Czekanowskiej pt.: Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec.

Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, to zarówno praca naukowa, jak i fascynująca gawęda o odmiennościach kulturowych różnych zakątków świata, od Oceanii po Kazachstan, prezentowanych na przykładzie bogactwa lokalnej kultury muzycznej. Autorka, wykorzystując swoje kompetencje w zakresie antropologii kulturowej oraz muzykologii, opowiada o wpływie czynników kulturowych na postrzeganie świata, odsłaniając często niedostrzegalne mechanizmy społecznej konstrukcji rzeczywistości.

Anna Czekanowska – etnomuzykolog i antropolog kultury, profesor zwyczajny. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim (1976–1999), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1999–2004), Collegium Civitas (od 2003) oraz na renomowanych uniwersytetach europejskich (m.in. Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, Quenn’s University of Belfast) i amerykańskich (m.in. University of Washington w Seattle). Członek wielu towarzystw i organizacji, w tym Zarządu International Council for Traditional Music (1976–1990), Związku Kompozytorów Polskich, European Seminar in Ethnomusicology (członek honorowy),  Societé Internationale de Musique Contemporaine Sekcja Polska (członek honorowy). Autorka wielu książek, m.in. Etnografia muzyczna. Metodologia, metodyka (1971); Polish Folk Music (1990); Kultury muzyczne Azji (1981); Studien zum National Stil der polnischen Musik (1990).

Anna Czekanowska
Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec
Wydawnictwo TRIO
Warszawa, 2008

Dodaj komentarz