• 2008-07-16

Kuba Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu

Ukazała się książka autorstwa dr hab. Kuby Jaroszyńskiego Współczesny wymiar antyterroryzmu. Publikacja odwołuje się do przedmiotu walki i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym we wszystkich jego wymiarach.

Książka z całą pewnością stanowi unikatowe opracowanie na krajowym rynku wydawniczym. O ile publikacje dotyczące samego zjawiska terroryzmu są bogato reprezentowane na półkach księgarskich, to książki dotyczące zwalczania terroryzmu są już rzadkością. Niewątpliwą zaletą tej monografii jest to, iż autor jako dowódca jednostki antyterrorystycznej, a także doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. terrorystycznych miał możliwość osobistego uczestniczenia i obserwacji działań antyterrorystycznych.

Terroryzm jest tym zjawiskiem, które wobec dokonywanych zmian ma nowe znaczenie dla bezpieczeństwa RP. (…) Wiedza na temat przedsięwzięć o charakterze antyterrorystycznym, zwłaszcza organizacji i zarządzania podmiotami przewidzianymi do ich realizacji, taktyce działania pododdziałów przeznaczonych do walki z terroryzmem, była praktycznie minimalna. (Ze wstępu  Kuba Jałoszyński)

Kuba Jałoszyński
– doktor habilitowany nauk wojskowych. Od ponad 25 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca. Na przełomie 2006/2007 roku był doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. terroryzmu. Jego dorobek naukowy to 16 monografii, podręczników i skryptów oraz ponad 60 artykułów i referatów poświęconych problematyce antyterroryzmu.

Dodaj komentarz