• 2008-07-14

Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

Fundacja FOR założona przez Leszka Balcerowicza ogłasza konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej. Jego celem jest obalanie mitów związanych z ważnymi kwestiami dotyczącymi nas wszystkich, takimi jak wcześniejsze emerytury, płatne lub bezpłatne studia czy służba zdrowia. Organizatorzy zapraszają wszystkich tworzących formy komiksowe do udziału w konkursie. Najlepsze prace zostaną opublikowane i będą pokazywane na wystawach w szkołach i uczelniach w całej Polsce.

Organizatorom konkursu zależy na obalaniu mitów na temat tak ważnych kwestii, jak wcześniejsze emerytury, płatne lub bezpłatne studia czy płatna lub bezpłatna służba zdrowia. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób w Polsce Fundacja FOR postanowiła wykorzystać przystępną formę jaką jest komiks. Stąd pomysł na konkurs, dzięki któremu FOR chce pozyskać prace, które będą pokazywane na wystawach w szkołach i uczelniach w całej Polsce.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się rysowaniem. Prace konkursowe powinny być związane z jednym z siedmiu podanych tematów: inflacja, oszczędzanie i inwestowanie, podatki, wcześniejsze emerytury, prywatyzacja, płatna/bezpłatna służba zdrowia oraz płatne/bezpłatne studia wyższe. Technika wykonywania prac jest dowolna, jedynym warunkiem jest możliwość zrobienia reprodukcji prac konkursowych. Prace powinny mieć nie więcej niż 8 stron A4, przy czym liczba obrazków na każdej stronie może być dowolna.

Odpowiednio podpisane prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 10 października 2008 na adres: Fundacja FOR, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

W jury konkursu zasiadają: Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR oraz znani satyrycy i rysownicy: Jacek Fedorowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy  Jeża Jerzego, Michał Ogórek, Marek Raczkowski i Antoni Rodowicz. Jury będzie oceniać prace pod względem zgodności z zaproponowanym opisem problemu, oryginalności artystycznej i atrakcyjności wizualnej.

Dodaj komentarz