Yuriy Gladky w Foto-Galeria NCK

Do 31 sierpnia 2008 r. w Foto-Galeria NCK w Krakowie można oglądać fotografie Yuriy Gladky Prawosławie na Krymie oraz rysunki Aleksandra Maksimenko Macierzyństwo.

Yuriy Gladky ur. 1958 r. Wykształcony w dwóch specjalnościach: lekarz -chirurg oraz ekonomista. Fotografią zajmuje się profesjonalnie od 15 lat. Jest autorem czterech książek. Brał udział w wielu lokalnych i międzynarodowych wystawach i konkursach.
Odwiedził ponad 50 krajów świata. Pośród nich USA, Kanada, Kuba, większa część Europy, Japonia, Afryka, Północny Kaukaz i in. W 2006 r. był egzaminatorem testów do Organizacji Mensa. Jest członkiem Związku Dziennikarzy i Fotoreporterów Europy i Rosji. Od dawna mieszka i pracuje na Krymie. Zajmuje się również aktywnie realizacją projektów reklamowych.

Aleksandr Maksimenko, rzeźbiarz, ur.1964 r. Członek Związku Artystów Ukrainy i Autonomicznej Republiki Krymu. Ukończył w 1991 r. Ukraiński Instytut Sztuk Pięknych w Charkowie. Docent Katedry Architektury Narodowej Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Uzdrowiskowego. Nagrody  Ministerstwa Kultury i Sztuki Ukrainy oraz Ministerstwa Kultury Krymu.

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-913 Kraków

Dodaj komentarz