• 2008-07-07

Ruszyła IV edycja Doliny Kreatywnej

Ogłoszeniem konkursu fotograficznego rozpoczęła się IV edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina Kreatywna. Termin nadsyłania prac mija 8 sierpnia 2008 r. Na zwycięzców czeka do podziału 15 000 złotych. Udział w konkursie projektu stypendialnego Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka mogą wziąć osoby w wieku 14–25 lat.

Konkurs jest adresowany zarówno do młodych twórców stawiających pierwsze kroki w fotografii, jaki i artystów posiadających już osiągnięcia w tej dziedzinie. Kryterium decydującym o wstępnej selekcji nadsyłanych prac jest wiek uczestników (14–25 lat). Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgodą kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zgłoszeniowego.

Podczas audycji finałowej autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Finał zostanie wyemitowany we wrześniu 2008 r. na antenie TVP2, będzie go można również obejrzeć w telewizji interaktywnej iTVP. Oprócz tego na antenie TVP2 pojawią się felietony Dolina Kreatywna – co słychać?, dzięki którym będzie można poznać finalistów i prace, które będą walczyć o główną nagrodę.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 8 sierpnia 2008 r. na adres dolina.kreatywna@waw.tvp.pl przesłać pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy różne zdjęcia lub jeden fotoreportaż (do sześciu zdjęć). Jeśli przesłane zdjęcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisać sposób, w jaki zostało to dokonane i dołączyć ten opis do pracy.

O tym, które ze zdjęć zostaną nagrodzone, zdecyduje jury złożone z doświadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Oryginalność pomysłu, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nadesłanej pracy to główne kryteria, które  będą brane pod uwagę przy ocenie.

Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.

Dodaj komentarz