• 2008-06-16

Epoka chłopca – Tadeusz Kantor

26 czerwca o godzinie 18.00 w Archiwum Cricoteki w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Epoka chłopca. Wystawę prac Tadeusza Kantora będzie można oglądać do 19 września 2008 r.

Na wystawie będą prezentowane rysunki Tadeusza Kantora (między innymi serie: Chłopcy, Ludzie powiększeni o przedmiot, Chłopcy z gazetami, projekty do spektakli), obrazy (cykl Umarła klasa) i obiekty (Chłopiec w ławce z Umarłej klasy, Rowerek, Wózeczek).

, 1982 (źródło: materiały prasowe)”]Fot. Autor nieznany, fotografia ze zbiorów Cricoteki, La table à écrire, 1982

Fot. Autor nieznany, fotografia ze zbiorów Cricoteki, La table à écrire, 1982

W latach 1982 i 1983 powstał cykl pięciu obrazów zatytułowanych  Umarła klasa. Powtarzają się na nich ujęcia postaci chłopców z wcześniejszych rysunków, np. z jakimś przedmiotem – ale już bez formalnych zabiegów łączenia postaci i przedmiotu. Przyglądając się tym obrazom, mimo że dostrzegamy sylwetkę chłopca, mamy wątpliwość,  czy to aby nie postać starca… La fenêtre [Okno] przedstawia wizerunek skulonego chłopca, niemal wgniecionego w ramę okna. Druga postać z tego obrazu – ta, która przekroczyła ograniczoną przestrzeń wypadłszy z okna poza jego ramę – sprawia wrażenie umarłej. Podobnie jak postać, która wstała z ławki szkolnej na obrazie Umarła klasa II.

Obraz La table à écrire [Biurko] przedstawia omdlałego, bosego chłopca leżącego na stole, jakby ukrzyżowanego. Na szkicu do tego obrazu stół stał na podłodze, a na obrazie jest umieszczony w próżni, w nieokreślonej przestrzeni. Te obrazy nadal nie są pozbawione wymowy psychologicznej. Omdlałe postacie półnagich chłopców, jakby unoszone przez podtrzymujące je przedmioty – postacie nie mieszczące się w ramie okna, czy w ławce – robią wrażenie, jakby opadały bądź odchodziły… Możemy domyślać się, że to próba przywołania minionego, umarłego już dzieciństwa przez dojrzałego człowieka-artystę, który tęskni  i cierpi, świadom tego, że powrót do tej epoki życia jest niemożliwy. (Anna Halczak, fragment tekstu zamieszczonego w katalogu wystawy)

Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza 5

Dodaj komentarz