• 2008-06-12

Inne miasto – inne życie w Zachęcie

Do 31 lipca 2008 r. w warszawskiej Zachęcie można oglądać prace: Zbyněk Baladrán Budowanie archiwum, Mona Vătămanu i Florin Tudor Pył, Grzybowska 51 oraz Rahim Blak Inwestycja mieszkaniowa = Rzeźba w przestrzeni publicznej.

Nowa praca wideo Zbynek Baladrána Budowanie archiwum powstała na wystawę Inne miasto, inne życie i jest wynikiem trzymiesięcznej rezydencji artysty w Warszawie. Głównym obszarem zainteresowań autora była najnowsza historia Polski a w szczególności ruchy protestacyjne i demonstracje od przełomowego roku 1968 aż po dzień dzisiejszy. W ramach swojej pracy Zbynek Baladrán zgromadził szereg sloganów związanych z politycznymi postulatami wyrażanymi podczas ulicznych manifestacji tego okresu. W filmie dokumentuje proces zawieszania tych haseł wypisanych na oddzielnych kartkach na specjalnie przygotowanej siatce z czerwonych nici […] w swoim warszawskim mieszkaniu. W swojej twórczości Zbynek Baladrán podejmuje pytanie o sposób, w jaki archiwa przeszłości kształtują indywidualną teraźniejszość, o to jakie elementy, obrazy i słowa tworzą skomplikowane i często dramatyczne osobiste doświadczenia współczesnych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

Kolejna praca, która pojawiła się w przestrzeni Warszawy w związku z projektem Inne miasto, inne życie (http://ancity.blogspot.com) to Pył, Grzybowska 51 autorstwa Mony Vătămanu i Florina Tudor, zrealizowana na ul. Grzybowskiej 51. Ich interwencja ma niezwykle skromny charakter – to kwadratowa dziura wypełniona cementowym pyłem z położonym obok niewielkim kopczykiem ziemi. Wykopana została na nieużytkach za warsztatem samochodowym i trudno ją znaleźć, nawet znając adres. Ta niepozorność ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania pracy. Mała skala wypełnionego pyłem kwadratu kontrastuje radykalne z dynamiką budowy, którą słychać i widać niemal wszędzie na warszawskiej Woli.

Inwestycja mieszkaniowa = Rzeźba w przestrzeni publicznejInicjatywa jest próbą podniesienia do rangi dzieła inwestycji mieszkaniowej – osiedla 32 domów jednorodzinnych powstających na terenie rezerwatu przyrody – Puszczy Niepołomickiej, 20km na wschód od Krakowa. Rahim Blak

 

Dodaj komentarz