• 2008-06-09

Projekt Entrée

Do 15 czerwca 2008 r. można nadsyłać prace na projekt Entrée organizowany przez Teatr Rozrywki w Chorzowie. Z nadesłanych propozycji kuratorzy projektu wybiorą te, które wezmą udział w konkursie głównym. W projekcie mogą brać udział młodzi artyści z całego kraju, zajmujący się sztuką,którą ze względu na brak właściwego polskiego odpowiednika, nazywamy performatywną, czyli: teatr, taniec, happening, performance, instalacja, muzyka.

Plakat (źródło: materiały prasowe)

Plakat (źródło: materiały prasowe)

Entrée to projekt, którego celem jest obserwacja i dokumentacja tego, co w obszarze nie zawodowej sztuki performatywnej dzieje się w regionie, kraju. Ponadto Entrée jest konkursem, w którym nagrodą jest rezydencja na Małej Scenie Teatru Rozrywki.
W ramach rezydencji Teatr zaoferuje laureatom dostęp do urządzeń technicznych sceny, wyposażenia, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, pomoc ekipy technicznej oraz promocję – czyli to, co oferuje się profesjonalistom. Celem rezydencji jest produkcja spektaklu laureata z gwarancją jej co najmniej dwukrotnej prezentacji. Produkcja spektaklu jest warunkiem koniecznym rezydencji.

Drugą nagrodą jest nagroda publiczności, przyznawana na podstawie głosowania internetowego. Laureat tej nagrody uzyskuje automatyczne prawo startu w konkursie głównym kolejnej edycji projektu oraz darmowe wejściówki na spektakle własne Teatru Rozrywki na część sezonu.

W ciągu sezonu odbywają się dwie edycje Entrée – zimowa i wiosenna. W ramach każdej z edycji, raz w miesiącu na Małej Scenie Teatru Rozrywki prezentowane będą wcześniej wyselekcjonowane sztuki/pokazy młodych artystów. Jednorazowo pokazywane będą konkursowe propozycje, skłaniając widzów i uczestników do porównań i dyskusji.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wysłać dwa zdjęcia ze spektaklu oraz całość lub fragment swojej propozycji na płycie CD lub DVD (w przypadku fragmentu, czas nagrania nie może być krótszy niż 10 minut), a także krótkie cv zawierające informację o artyście/grupie, dokonaniach, nagrodach, zainteresowaniach itp.

Wszystkie materiały nadesłane do Teatru zostaną zarchiwizowane jako dokumentacja projektu, a zarazem stanu młodej sztuki. Teatr będzie miał możliwość wykorzystywania materiałów dla własnych celów; będzie mógł również udostępniać je do celów badawczych, publicystycznych itp. Brak dostępu do odpowiednich źródeł, szczególnie w przypadku sztuk tworzonych poza dużymi instytucjami, utrudnia analizę zjawisk kultury, odtwarzanie i opisywanie ciągłości pewnych procesów.

Dodaj komentarz