• 2008-06-04

Opowiedziane inaczej…

6 czerwca o godz. 18.00 w CSW Łaźnia w Gdańsku zostanie otwarta wystawa prac takich artystów jak: Tomasz Ciecierski, Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik, Aleksandra Polisiewicz, Zbigniew Libera i Darek Foks.

Opowiedziane inaczej projekt wyłonienia ze współczesnych praktyk artystycznych wątków polemicznych wobec obrazu dwudziestowiecznej historii sztuki, który znamy z instytucjonalnych dyskursów i przestrzeni. Nie chodzi tu o radykalna kontestację ani ideologiczne antagonizmy, ale o bardziej powściągliwe i przewrotne zarazem strategie weryfikowania kanonów wspartych instytucjonalnym autorytetem.

Prezentowani artyści wydobywają z cienia to, co nie mieściło się w instytucjonalnych normach, rozwijało na marginesach, a w każdym razie poza przyswojonym i przyswajającym głównym nurtem wydarzeń. Ich narracje często przedkładają indywidualna pamięć i doświadczenie ponad kodyfikacyjne zapisy zinstytucjonalizowanej historii sztuki.

Proponują inną lekturę współczesności i jej tradycji. Mnożą wątpliwości wobec powszechnie obowiązujących hierarchii i podziałów. W innych wersjach historii, czy choćby w historii inaczej opowiedzianej, stawiają pytania o ich kryteria i o rolę opowiadającego.

Dodaj komentarz