• 2008-06-02

Wybrzeże Sztuki

Wybrzeże Sztuki to multidycyplinarny festiwal letni z wiodącym nurtem teatralnym. Festiwal odbędzie się w Gdańsku w dniach od 11 do 18 lipca. Tematem przewodnim I edycji festiwalu będzie Sztuka a polityka – wzajemne uwodzenie.

Obok premiery spektaklu Oni oraz premier Teatru Wybrzeże w sezonie 2007/2008 (m.in. Blaszany bębenek) na festiwalu pojawią się projekty, które powstały specjalnie na zamówienie Wybrzeża Sztuki: muzyczne – Stany złożone Jacaszek/Wesołowski/Grzybek, taneczne – Barricade of love projekt Teatru Dada von Bzdülöw i Pink Freud, projekt Traffic Filipa Szatarskiego, teatralne – Uwiedzeni- cykl spektakli warsztatowych.

W spektaklu Oni Witkacego, którego premiera rozpocznie festiwal, reżyser Jarosław Tumidajski opowie o frakcji politycznej marzącej o powszechnym ujednoliceniu, zresetowaniu jakichkolwiek przejawów oryginalnego myślenia, a także śmierci dotychczasowych wartości. Spektakle warsztatowe studentów reżyserii krakowskiej PWST za pomocą trzech dramatów – Łaźnia Włodzimierza Majakowskiego, Brygada szlifierza Karhana Vaska Kani i Amerykański ideał Edwarda Albeego – poruszą problem uwiedzenia ludzi przez systemy polityczne.

Leszek Bzdyl wraz z Teatrem Dada von Bzdülöw i zespołem Pink Freud wykorzystując żydowskie pieśni partii Bund odda hołd rewolcie studenckiej z maja 1968 roku. Dopełnieniem głównego nurtu festiwalu będzie dyskusja teatrologów poświęcona związkom polityki i sztuki oraz wykłady-warsztaty poświęcone wpływom systemów politycznych na przestrzeń teatru. Stany złożone to muzyczny hołd dla zjawiska teatru. Dźwiękom towarzyszyć będą miksowane na żywo wizualizacje, dzięki którym szklana fasada Teatru Wybrzeże zamieni się w monumentalną zewnętrzną scenę.

Blaszany bębenek – poprzez czytanie fragmentów powieści jednocześnie w języku polskim, niemieckim i kaszubskim zaznaczymy wielokulturowość przedwojennego Gdańska, która znalazła odbicie w dziele Güntera Grassa. Projekt Traffic Filipa Szatarskiego ma na celu utworzenie platformy pracy twórczej dla ludzi z różnych środowisk i w różnym wieku, których łączy zainteresowanie sztuką. Do projektu zaproszono czterech choreografów, którzy pracować będą z grupą amatorów. Po czterodniowym warsztacie odbędzie się wspólny taneczny występ.

Dodaj komentarz