• 2008-06-02

Michel Vovelle: Śmierć w cywilizacji Zachodu

W księgarniach dostępna jest już książka Michela Vovelle Śmierć w cywilizacji Zachodu od roku 1300 po współczesność. Książka przedstawia ewolucję postawy człowieka wobec śmierci na przestrzeni dziejów widziana z punktu widzenia filozofii, sztuki i literatury, ale także demografii i statystyki.

Książka Vovelle’a jest monumentalnym, obejmującym okres od średniowiecza po wiek XX dziełem opisującym ewolucję, jakiej ulegała postawa człowieka wobec śmierci. Oprócz bogatego kontekstu z zakresu historii sztuki, literatury i filozofii autor, snując rozważania o rzeczach ostatecznych, sięga z powodzeniem po zdobycze nauk takich, jak demografia, etnografia, statystyka, biologia czy prawo. Filozoficzne refleksje przeplatają się zatem z wykresami, ikonograficzne analizy ze statystykami śmiertelności. Taka perspektywa, rzadko obierana we współczesnej humanistyce, pozwala czytelnikowi wyjść poza ograniczenia kultury wysokiej i dotrzeć także do codziennego doświadczenia śmierci zwykłego człowieka.

Michel Vovelle ur. 1933, emerytowany profesor Sorbony, przez dziesięć lat kierował Instytutem Rewolucji Francuskiej i przewodniczył komisji badawczej przygotowującej obchody dwusetlecia rewolucji. Obszary jego zainteresowań to historia mentalności oraz historia Rewolucji Francuskiej. Autor między innymi: Piété baroque et déchristianisation: les attitudes devant la mort en Provence au XVIIIe siècle (1973), Mourir autrefois, les attitudes devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles (1974), Idéologies et mentalités (1982), La mentalité révolutionnaire (1988), Combats pour la Révolution française (1993), Les âmes du purgatoire (1996).

Dodaj komentarz