Performance Art Meeting

W dniach od 5 do 7 czerwca 2008 roku w Centrum Kultury w Lublinie potrwa Performance Art Meeting przygotowany przez Akademię Ruchu.

Warsztaty Akademii Ruchu Chińska Lekcja
5 czerwca, Centrum Kultury w Lublinie

Na przygotowaną do prezentacji publicznej całość składa się szereg performances, krótkich wystąpień pięcioosobowego zespołu trwających od pięciu do dziesięciu minut. Ich podstawową cechą jest jedność formalna wywodząca się z rozwijanych od trzydziestu lat poszukiwań AR w obszarze języka wizualnego teatru.

Swobodne działanie grupy przechodzącej od prywatności do skondensowanej, wymagającej niezwyczajnej sprawności fizycznej akcji plastycznej jest jedną z cech teatru zachowań – jak określa swą praktykę twórczą Akademia Ruchu. Podobnie jak w większości realizacji AR, również i w tym przypadku doświadczenie formalne nie wyklucza społecznego odniesienia komunikatu, a wprost przeciwnie – służy wydobyciu jego podtekstu.

Wykład II o władzy gry. O grach władzy
6 czerwca 2008, ACK Chatka Żaka,

WYKŁAD II O władzy gry. O grach władzy – jest właściwie 40 minutową akcją plastyczną, której materiał stanowią ogromne ilości ścinków różnorodnych druków będących efektem pracy niszczarki, a także – a także najbardziej znaczące fragmenty eseju Simone Weil Świat wartości a życie społeczne, którego tekst pokrywa w całości pole akcji.

Wyraźnie w milczeniu
7 czerwca, Stadion Lublinianki, Lublin ul. Leszczyńskiego

Akcja z tego cyklu została przeprowadzona po raz pierwszy 2 lipca w Warszawie, tworząc w ten sposób wzorzec manifestowania podobnej intencji komunikatów w podobnych warunkach przestrzeni. Pierwsza akcja tworzyła relację słów: POZNAJ – WYBIERAJ druga zaś, realizowana nazajutrz NIE RÓWNAJ – PORÓWNUJ.

Dodaj komentarz