• 2008-05-28

Manual CC – instrukcje gier dla początkujących i zaawansowanych

28 maja o godz. 19.00 w Galerii Szara w Cieszynie odbędzie się wernisaż prac artystów zaproszonych do projektu Manual CC: Jakub Adamec & Magda Jańczuk, Guma Guar, Lenka Klodova, Stefan Lechwar, Paracetamol.

Manual CC to zestaw instrukcji dla początkujących i zaawansowanych, nadsyłanych przez artystów na kartach o formacie A5. Oryginalne karty z grami prezentowane są w gablotach zawierających kopie instrukcji, które pozostają do dyspozycji publiczności. Widzowie mogą własnoręcznie zrealizować pomysły artystów wewnątrz galerii lub poza nią. Kartom towarzyszy program wideo i archiwum materiałów dźwiękowych składające się z prac, które w różny sposób dotyczą gry, instrukcji i partycypacji. Ideą Manual CC jest uczestnictwo widza w procesie tworzenia i przeżywania zjawisk artystycznych od skali projektu, przez własnoręczne wykonanie, aż po używanie sztuki – jej funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. W projekcie wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu artystów z różnych stron świata. Liczba ta, tak jak i liczba użytkowników projektu, stale rośnie.

Podczas wystawy publiczność wybiera instrukcje, które chce realizować. Jednym z założeń projektu jest, że prace można wykonać przy zerowym albo minimalnym nakładzie finansowym. Nie jest ważne, gdzie i kiedy użytkownik zdecyduje się na zrealizowanie projektu artysty. Do wielu prac niepotrzebne są żadne dodatkowe rekwizyty, wystarczy sama wiedza, jak je wykonać. Prezentowane gry są przeznaczone zarówno dla jednego odbiorcy, jak i dla większej grupy osób. Ich grywalność (w tradycyjnym ujęciu) bywa dyskusyjna. Są to propozycje konceptualne, polegające na zainicjowaniu jakiejś rozgrywki – z samym sobą, innymi widzami, przechodniami etc. – z reguły z otwartym zakończeniem i niepewnym rezultatem. Trudno też określić, kto jest zwycięzcą rozgrywki.

Manual CC jest propozycją alternatywnego podejścia do ekonomii rynku sztuki. Wszystkie nadesłane przez artystów karty oraz koncepcja projektu udostępnione zostają na licencji Creative Commons, co umożliwia replikowanie projektu w wybranej konfiguracji, bez ograniczeń narzucanych przez system prawa autorskiego.

Istotnym dla Manual CC odniesieniem w historii polskiej sztuki najnowszej jest koncepcja Formy Otwartej Oskara Hansena, rozwijana również przez jego uczniów m.in. Zofię Kulik i Przemysława Kwieka. Stosowana przez nich w latach 70. metodologia oparta była na chęci obalenia istniejącej w tradycyjnym paradygmacie artystycznym nadrzędności artysty nad odbiorcą. W tym rozumieniu artysta tworzy jedynie pewną ramę, kontekst dzieła, do którego zaprasza widza, by ten partycypował w jego powstawaniu. Sztuka staje się zaś językiem, dzięki któremu można się swobodnie porozumiewać.

Instrukcje gier jako takie nie są przedmiotem prawa autorskiego. Wszystkie dostarczone przez artystów karty z grami są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.5 Polska. Szczegółowe warunki licencji są dostępne na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pl/

Dodaj komentarz