• 2008-05-24

Rozmowy o realnych utopiach

25 maja o godz. 15.00 w Teatrze Rozmaitości w Warszawie odbędzie się już ósmy i ostatni w tym sezonie odczyt z cyklu Rozmowy o realnych utopiach. Gościem będzie Ewa Majewska, filozofka, feministka, działaczka ruchów społecznych; prowadzenie Maciej Gdula, członek zespołu Krytyki Politycznej.

Ewa Majewska – filozofka, feministka, działaczka ruchów społecznych. Autorka raportu o przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych dla Amnesty International. Publikowała m.in. w Bez dogmatu, Czasie Kultury, Etyce, Krytyce Politycznej, Lewą Nogą, Obiegu i Zadrze oraz w antologiach: Kobiety, feminizm, media (Poznań-Wrocław 2005), Media i władza (Warszawa 2006), Re: internet – społeczne aspekty medium (Warszawa 2006). Współredaktorka (z Jankiem Sową) zbioru Zniewolony umysł 2 (Kraków 2007) i (z Martinem Kaltwasserem i Kubą Szrederem) zbioru Futuryzm miast przemysłowych (Kraków 2007). W 2004 roku wspólnie z Aleksandrą Polisiewicz utworzyła duet Syreny TV, który wyprodukował filmy dokumentalne o warszawskich demonstracjach i zagrożeniu prawicowym ekstremizmem.

W swojej działalności i tekstach Ewa Majewska koncentruje się na takich obszarach, jak płeć, rodzina, media i migracje, przyjmując, że w tych sferach ludzie szczególnie silnie narażeni są na opresję i działanie władzy. Szanse emancypacyjne związane są według niej z feminizmem rozumianym jako działanie otwarte na wyzwania współczesności, takie jak zagrożenia ekologiczne czy rozwój nowoczesnych technologii.

TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8

Dodaj komentarz