• 2008-05-24

Performanse Polityczne. Miasto – kapitał religii

27 maja 2008 r. o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie odbędzie się spotkanie Performanse Polityczne. Miasto – kapitał religii.

Punktem wyjścia spotkania będzie myśl Waltera Benjamina wyrażona w eseju Kapitalizm jako religia, że kapitalizm ma charakter religii kultu i odpowiada na potrzeby religijne. Jak każda religia, kapitalizm wytworzyć musiał swoje rytuały. Ich naturalnym środowiskiem jest przestrzeń miejska. Bazują one zatem na miejskich aktywnościach ludzi, przejmując je, zmieniając ich status i rangę, przekształcając w zgodzie z własnymi celami. Bartosz Frąckowiak podejmie takie zagadnienia, jak miejskie pielgrzymki do miejsc handlowego kultu, sakralność reklamy czy religijna ekstaza jako forma zabawy i rozrywki.

Prowadzenie: Bartosz Frąckowiak – dramaturg współpracujący z reżyserami młodego pokolenia: Wiktorem Rubinem i Agnieszką Olsten, kurator projektów teatralnych, kulturoznawca, członek zespołu Krytyki Politycznej. Studiował na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii ‘Artes Liberales’. Interesuje się nowymi i tradycyjnymi mediami, a także kulturą i filozofią miasta. Analizuje związki estetyki z polityką, a swoimi działaniami przełamuje szkodliwy rozdział teorii i praktyki

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
Warszawa

Dodaj komentarz