• 2008-05-24

ARCHI 2008

Od 27 maja do 1 czerwca na Dziedzińcu Zamkowym w Warszawie, w ramach Międzynarodowego Konkursu Idei Archi 2008, będzie można zobaczyć wystawę konkursową projektów studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej wykonanych pod kierunkiem prof. arch. Konrada Kucza-Kuczyńskiego.

Przedmiotem konkursu ARCHI 2008, wspieranego przez francuskie Ministerstwo Kultury oraz Unię Europejską, są współczesne projekty dotyczące obiektów zabytkowych użytkowanych przez Centra Kultury Miejsca Spotkań (ok. 40 w Europie). Konkurs jest skierowany do studentów europejskich wyższych szkół architektury. Zgłoszone projekty oceni międzynarodowe jury podczas wystawy w Chartreuse de Villeneuve les Avignon (25-29.06) pod przewodnictwem architekta Andrea Bruno (Włochy). W lipcu br. nagrodzone projekty opublikuje Le Moniteur, najpoważniejsze francuskie pismo poświęcone architekturze. Rozdanie nagród laureatom nastąpi 15.10. w Cité de l’Architecture et du Patrimoine w Paryżu.

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, należący od 1990 do Europejskiej Sieci Centrów Kultury w Obiektach Zabytkowych, przystąpiło do konkursu ARCHI 2008 we współpracy z Wydziałem Architektury PW, którego studenci pracowali pod kierunkiem profesora arch. Konrada Kucza-Kuczyńskiego w ramach seminarium wybieralnego 2007/2008 w 11 zespołach.

Wojciech Krukowski, dyrektor CSW, aby wykorzystać atuty zabytkowej budowli w celu prezentacji interdyscyplinarnego programu w dziedzinie sztuki współczesnej, sformułował zadanie następująco:
Znaleźć taką formę przekrycia wewnętrznego dziedzińca Zamku Ujazdowskiego, która stworzy warunki do realizowania programu artystycznego CSW (spektakle, akcje artystyczne, koncerty, projekcje filmowe) w tej przestrzeni przez cały rok, ale nie wykluczy możliwości zachowania (szczególnie w miesiącach letnich) dziedzińca odkrytego. Realizacja ta ma spełniać funkcję forum – miejsca spotkań artystów i gości Centrum – oraz wpisywać się w parkowe otoczenie Zamku, nawiązując do unikalnej osi widokowej, stanowiącej istotny element historycznego, XVIII-wiecznego układu urbanistycznego Warszawy.

Podczas wystawy projektów w CSW laureatów I etapu konkursu wyłoni jury w składzie: przewodniczący – Jarosław Kozakiewicz; członkowie jury – Politechnika Warszawska: prof. arch. Maciej Kysiak Dziekan WA PW, prof. arch. Stefan Westrych Prodziekan WA PW; CSW Zamek Ujazdowski: dyr. Wojciech Krukowski, ARCHI project manager Marlena Sent; w roli obserwatora-referenta – prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński.
Projekty laureatów I i II miejsca będą zakwalifikowane do II etapu w Chartreuse Villeneuve lez Avignon.

CSW Zamek Ujazdowski
Warszawa

Dodaj komentarz