Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją

Od 21 maja w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie można zobaczyć prace trzech artystów współczesnych o ugruntowanej, wysokiej pozycji. Guy Vandenbranden, Luc Ledene i Jan Keteleer (JanKé) -reprezentują trzy pokolenia i trzy gatunki artystyczne: malarstwo, rzeźbę i fotografię. Łączy ich odwoływanie się do tradycji konstruktywizmu i nurtu figuracji.

Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją (źródło: materiały prasowe)

Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją (źródło: materiały prasowe)

Dla większości sztuka belgijska kojarzy się z wielkimi nazwiskami Rubensa, Van Dycka, Jordaensa. Dla bardziej wtajemniczonych nieobca jest sztuka Ensora, Masareela, Magritte’a, Alechinsky’ego czy też Luca Tuymansa. Dla wielbicieli abstrakcji i konstruktywizmu zaś, wiele znaczą poszukiwania Vantongerloo, Servranckxa, Peetersa, Decocka. Rozległe pole zjawisk współczesnej sztuki w Belgii wyznaczają różne punkty odniesienia. Najistotniejsze napięcia zachodzą pomiędzy tradycją figuracji, naśladowania i reprezentacji rzeczywistości a tradycją abstrakcyjnej formuły, poetyki geometrii i dyscypliny konstrukcji. Wierne geometrycznemu porządkowi, kolorystyczne poszukiwanie Absolutu, próba oddania emocji w kamieniu czy obiektyw wyczulony na kwestie społeczne – oto ścieżki jakimi prowadzą nas Guy Vandenbranden, Luc Ledene i JanKé (Jan Keteleer).

Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją (źródło: materiały prasowe)

Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją (źródło: materiały prasowe)

Guy Vandenbranden
Konsekwentnie, począwszy od końca lat pięćdziesiątych XX wieku, posługuje się językiem abstrakcji geometrycznej. Inspiracja twórczością Victora Vasarely’ego przyniosła niezwykle atrakcyjne wizualnie kompozycje, oparte na złudzeniach optycznych i zdecydowanej kolorystyce. Prace Vandenbrandena znajdują się w zbiorach m.in. Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii (KMSKA) i Brukseli (KMSKB), Muzeum w Liège i Verviers. Jego obrazy stanowią trzon prestiżowej kolekcji sztuki, jaką posiada bank KBC.

Luc Ledene
Dla rzeźb Ledene’a punktem wyjścia jest ludzkie ciało. Zainspirowany jego strukturą i formami tworzy odległe od kształtów naturalnych abstrakcyjne rzeźby, w których – choć nie widać jednoznacznych odniesień do postaci ludzkiej – odkrywamy ślady figury.  Charakterystyczne dla jego twórczości są przestrzenne struktury, które tworzy, łącząc kamienne bryły o aluzjach organicznych z geometrycznymi konstrukcjami ze stali. Do ważniejszych realizacji Ledene’a należy m.in. monumentalna  rzeźba w  Normandpark w Midelkerke (1993), Pomnik dla wody w Veurne (1995), płaskorzeźba dla Biblioteki w  De Panne (1998), rzeźba  Energie dla firmy Eandis w Melle (2008).

Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją (źródło: materiały prasowe)

Współczesna sztuka belgijska między konstruktywizmem a figuracją (źródło: materiały prasowe)

JanKé (Jan Keteleer)
Rozgłos przyniosły mu takie projekty, jak Bez słów, Milczące dialogi i Korzenie a tabu. Inspiracją dla niego stały się problemy wielokulturowego społeczeństwa Belgii, współistnienia różnych grup narodowościowych, etnicznych, kwestie bariery językowej i braku dialogu między starymi (rdzennymi) a nowymi Belgami (imigrantami). Dla swoich akcji zyskał poparcie organizacji Sprakeloos, której celem jest inicjowanie dyskusji na tematy społeczne za pomocą sztuk plastycznych.  Ma na swoim koncie liczne wystawy w Belgii (m.in. w Antwerpii, Brugii, Lier, Gandawie) i Stanach Zjednoczonych (w Dallas, San Francisco).

GALERIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY
Rynek Główny 25, wtorek-niedziela 10.00-18.00

Dodaj komentarz