I am code – CODEMANIPULATOR w galerii Foto-Medium-Art

Od 9 maja 2008 r. w galerii Foto-Medium-Art w Krakowie można oglądać wystawę I am code. Ekspozycja, której autorem jest Codemanipulator, skonstruowana jest z obiektów: kodowanych obrazów, instalacji interaktywnych, multimedialnych wizualizacji i fotografii, których idee powstawały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Można je scharakteryzować, jako interdyscyplinarne realizacje z zakresu sztuki, architektury, urbanistyki, Internetu. Znaczące jest naukowe podejście artysty do zagadnień digitalizacji i kodów (binarnego oraz znaczeniowego) jak również badanie wpływu świata wirtualnego w odniesieniu do twórczości i aspektów socjologicznych.

I am code, Codemanipulator, wystawa w Galerii Foto Medium Art w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

I am code, Codemanipulator, wystawa w Galerii Foto Medium Art w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Wystawa jest refleksją nad rozwojem sztuki w kontekście nowych technologii i ukazaniem wkładu artysty w Desktop Revolution, która miała miejsce w drugiej połowie lat 80-tych. Obserwacja tego ruchu i rozpoznawanie potencjalnych możliwości w przyszłości, prowadziły u niego do powstawania radykalnych idei, jeszcze zanim pojawiły się możliwości ich realizacji. Gdy takie zaistniały, natychmiast idee te realizował. Jako pierwszy wykorzystywał technologie, wynikające z rozwoju World Wide Web, takie jak kod HTML, jako medium kreacji artystycznej.

Artysta posługuje się istniejącymi lub celowo zaprogramowanymi kodami, którymi świadomie lub świadomie przypadkowo manipuluje. W taki sposób tworzy nowe znaczenia, konteksty oraz interpretacje. Realizacje mają formę tekstową – kod, jak również zmienną wizualną.

I am code, Codemanipulator, wystawa w Galerii Foto Medium Art w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

I am code, Codemanipulator, wystawa w Galerii Foto Medium Art w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Idee realizowane w cyberprzestrzeni w trakcie bezprecedensowego procesu CodeManipulation, mogą w świecie realnym i wirtualnym przybrać postać CodePainting, CodePoetry, CodeMovies, CodeSculpture, CodeArchitecture, …CodeEverything. Ważnym elementem pracy Codemanipulatora jest wielość analiz tych samych kodów z wykorzystaniem różnych programów-interpretatorów, np. przeglądarek internetowych, programów 3D, mechanizmów importu, eksportu oraz transformacji danych.

Prace Codemanipulatora nawiązują do ikon historii sztuki (HTML-Malevich, 1996), zawierają refleksję socjologiczną (Me-Myself-And-I, 1996, Dekalog, 2007), niekiedy dążą do ludycznej interakcji widza z obiektem (Codemanipulator’s Toybox, 2007; Take a Cookie, 2007).

Wystawę I am code można oglądać do 20 czerwca 2008 roku.
Ekspozycja jest wydarzeniem towarzyszącym Miesiąca Fotografii w Krakowie 2008.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12
Kraków

Dodaj komentarz