• 2008-05-12

Aliny Szapocznikow portret wielokrotny

14 maja o godz. 18.00 w Sali Kino/Audytorium w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się dyskusja panelowa wokół książki Agaty Jakubowskiej z cyklu Rozmowy Obiegu.

Książka Agaty Jakubowskiej wypełnia dotkliwą lukę w polskiej historii sztuki – naukowego namysłu nad dziełem jednej z najwybitniejszej artystek polskich, docenianej co prawda, ale której nie poświęcono dotąd, odpowiadającej jej randze, refleksji. Szczęśliwie, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow to nie tylko pierwsza poważna monografia naukowa artystki, ale także znakomita rozprawa, podejmująca zadanie zarówno przybliżenia dzieła, jak i rozważenia aktualnych metod jego analizy. [...] Chociaż książka jest gruntownie przemyślana metodologicznie, Jakubowska wydaje wzdragać się na myśl, by na podstawie swej książki stworzyć spójną teorię czy ideologiczny wytrych. Wyraźnie pisze, za Griseldą Pollock, że kultura kobiet cierpi z powodu teorii oraz ideologicznych konstrukcji kobiecości. Dzięki takiej postawie nie odbiera dziełu Szapocznikow unikatowości i żadne z dzieł nie jest ilustracją ideologicznej tezy. Dzieła przemawiają tu i teraz, jednorazowo, efemerycznie, a jednocześnie w kontekście tego, co minęło. Anna Markowska

Udział wezmą: autorka książki Agata Jakubowska, Anna Markowska, Bożena Stokłosa, Marek Wasilewski.
Prowadzenie: Grzegorz Borkowski i Adam Mazur.

CSW Zamek Ujazdowski
Ul. Jazdów 2
Warszawa

Dodaj komentarz