• 2008-05-02

Neo-Metaphysical Video – wykład Roberta C. Morgana

We wtorek 6 maja o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie odbędzie się wykład Roberta C. Morgana Neo-Metaphysical Video.

Robert C. Morgan, historyk i krytyk sztuki, kurator, artysta, poeta. Opublikował ponad tysiąc artykułów i recenzji w wielu pismach o sztuce na całym świecie. Pisze dla Art News, Art Press, stale współpracuje z Sculpture Magazine, New York Arts, Tema Celeste. Jest autorem katalogów i monografii poświęconych wielu światowej sławy artystom.
Opublikował książki: Art into Ideas: Essays on Conceptual Art (1996), The End of the Art World (1998), Bernard Venet, 1961-1970 (1999), Gary Hill (2000) oraz Bruce Nauman (2002). Robert C. Morgan mieszka i pracuje w Nowym Jorku; wykłada w Pratt Institute oraz w Rochester Institute of Technology.

Niektórzy teoretycy zaprzeczyliby zasadności twierdzenia o ożywieniu metafizyki jako niemożliwej do utrzymania w odniesieniu do bardziej rygorystycznych konstrukcji semiotycznych. Pomimo tego metafizyka wciąż odgrywa znaczącą rolę dla sposobu, w jaki myślimy dzisiaj o sztuce video. W przeszłości metafizyka reprezentowana była w statycznych kategoriach malarstwa i rzeźby. Dzisiaj nie jesteśmy już ograniczani platońskimi lub konfucjańskimi prawami bezruchu. Mamy łatwy dostęp do dziedziny kinezy lub momentu kinestetycznego zwirtualizowanego ciała ludzkiego. Stara metafizyka zakładała istnienie statycznych stanów rzeczy w przestrzeni, ale dzięki medium video czas i czasowość (wpisane w to medium) zmieniły sposób naszego rozumienia aspektu metafizycznego sztuki. Nie poddając się zamknięciu w granicach klasycznego świata, oscylującego miedzy idealizmem a entropią, obraz neo-metafizyczny proponuje inny porządek kontemplacji, dotyczący fikcji fizycznego świata odtwarzanego w czasoprzestrzeni.
Robert C. Morgan

Wykład wygłoszony będzie w języku angielskim.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2,
Warszawa

Dodaj komentarz