• 2008-04-30

Złoty Dom Nerona

Od 6 maja do 13 lipca 2008 r., w Muzeum Narodowym w Warszawie zostanie zaprezentowana po raz pierwszy teka Vestigia delle Terme di Tito.

Na rok 2007 roku przypadła 200. rocznica śmierci autora Vestigia delle Terme di Tito Franciszka Smuglewicza. Z tej okazji Muzeum Narodowe w Warszawie po raz pierwszy prezentuje publiczności wspaniałą, stanowiąca wielką rzadkość tekę Vestigia delle Terme di Tito. Stanowi ona owoc współpracy Franciszka Smuglewicza i dwóch rzymskich artystów: znanego architekta i dekoratora Vincenzo Brenny oraz rytownika, specjalisty od przedstawiania zabytków starożytnych, Marco Carloniego.

Teka Vestigia delle Terme di Tito (tytuł nadano zgodnie z panującym wówczas przekonaniem, że odkryto pozostałości Term Tytusa, podczas gdy były to ruiny znajdującego się tam wcześniej Złotego Domu Nerona) powstała w Rzymie w latach 1774-1776, na fali zainteresowania starożytnością i wykopaliskami prowadzonymi wówczas w Herkulanum i Pompei. Przedstawia malowidła w Złotym Domu Nerona. Odkryte w końcu XV w. były źródłem inspiracji dla fresków Rafaela w Loggiach Watykańskich i nowożytnej dekoracji groteskowej.

Licząca 60 plansz teka Vestigia delle Terme di Tito znana jest w dwu wersjach: czarno białej i kolorowanej. Każdy egzemplarz tej ostatniej różni się zależnie od osoby zamawiającego. Kosztowny ten album sprzedawano w subskrypcji i trafiał tylko do najzamożniejszych kolekcjonerów epoki; do naszych czasów zachowało się zaledwie kilka egzemplarzy w największych zbiorach europejskich. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się zarówno wersja czarno-biała, pochodzącą z dawnych zbiorów znanego polskiego architekta Jana Sas Zubrzyckiego jak i kolorowana, zakupiona w 1973 roku na londyńskim rynku antykwarycznym. Dopełnieniem zasadniczej części wystawy są słynne albumy graficzne Giovanniego Battisty Piranesiego, Antichità Romane i Vedute di Roma oraz wybór fotografii Rzymu z przełomu XIX i XX wieku.

Projekt ekspozycji, przygotowany przez Agnieszkę Putowską-Tomaszewską, utrzymany w czerwieni i złocie ma ewokować niegdysiejszą świetność sal Złotego Domu Nerona, zaś towarzyszący wystawie katalog projektu Macieja Buszewicza – ukazać cała urodzę wystawianych dzieł.

Wystawie towarzyszą prezentacje multimedialne:

  • Rekonstrukcja Złotego Domu Nerona przygotowana przed dwóch włoskich architektów Stefano Borghiniego i Raffaele Carlaniego z Uniwesytetu La Sapienza w Rzymie;
  • Zaginiony Legion. Rzym Piranesiego, film animowany przygotowany przez Jana Rusińskiego
  • Interaktywna prezentacja teki Vestigia delle Terme di Tito przygotowana przez Jana Rusińskiego z komentarzem Piotra Borusowskiego.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Dodaj komentarz