• 2008-04-30

Bez cukru – prace grupy Flogiston w galerii 022

Od 9 do 18 maja w Galerii 022 w Warszawie na wystawie Bez cukru będzie można oglądać prace grupy Flogiston. Grupa Flogiston powstała w 2006 roku w Związku Polskich Artystów Plastyków. Grupa ma charakter otwarty, skład artystów się zmienia. Każdy z członków grupy prezentuje odmienne spojrzenie na sztukę. Nazwa flogiston (tajemnicza substancja występująca w materiałach palnych) wydała się  interesująca i stała się nazwą grupy artystycznej.

Na wystawie Bez cukru zaprezentowane zostaną prace z lat 2007-2008. Podczas finisażu odbędzie się prezentacja instalacji, w której artyści postarają się odpowiedzieć na pytanie, co jest motorem, a co hamulcem sztuki. Jednocześnie Edyta Dzierż i Joanna Mrozowska przedstawią instalację Rozmowy na szczycie z cyklu gadajace głowy I.

Grupę Flogiston tworzą:
Ewa Chełmecka – absolwentka Wydziału Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Poza malarstwem olejnym i akrylowym zajmuje się tworzeniem unikatowych przedmiotów z zakresu sztuki użytkowej oraz projektowaniem wnętrz.
Edyta Dzierż – abslowentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Marcin Hugo-Bader – absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ostatnio szczególnie chętnie maluje pejzaże.
Magda Mosakowska-Sobocińska – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Joanna Mrozowska – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoim malarstwie stara się zrezygnować z ładności i dekoracyjności, ze wszystkiego co mogłoby się stać przykładem przejściowej mody.
Robert Sarlej – absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof. Jana Świtki oraz w pracowni malarstwa ściennego.
Ewa Walczuk – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej twórczości zajmuje się otaczającą ją rzeczywistością.
Luiza Wojciechowska-Konopka – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest zafascynowana zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną przestrzenią człowieka. Obecnie maluje obrazy introspektywne.

Dom Artysty Plastyka
ul. Mazowieckiej 11a
Warszawa

Dodaj komentarz