• 2008-04-28

Ballade Concertare w Filharmonii Kaliskiej

30 kwietnia w Filharmonii Kaliskiej odbędzie się koncert Ballade Concertare Katarzyny Brochockiej. Utwór nawiązuje do romantycznej ballady fortepianowej oraz koncertu solowego, stanowiąc niejako połączenie obydwu tych form.

Ballada ma charakter narracyjny, jest przechadzką po lesie fikcji. Muzyka nie ma w niej jednak ściśle określonego programu. Odnosi się raczej do odczuć i stanów ducha, które możemy dowolnie transponować na skalę własnych doświadczeń. Rozpoznajemy bowiem jej ton, tak, jak go czasem można uchwycić w opowieściach obcokrajowców, wzdychających w nieznanym języku.

Muzyka jest drogą i może – choć nie musi – być opowieścią. Przebieg formalny Ballady koncertującej jest odbiciem pewnego przebiegu psychologicznego, fantastycznej sytuacji lirycznej. W części pierwszej – Andante maestoso najwidoczniej zarysowany jest konflikt, tak charakterystyczny dla form koncertujących. To obraz zmagania się ze światem, widzianym przez pryzmat własnych lęków. Liryczna część druga skłania do refleksji i zagłębienia się we własnym wnętrzu, gdzie niepokoje okazują się złudzeniem. Bukoliczny charakter finału jest swego rodzaju przebudzeniem po heroicznych doświadczeniach części pierwszej oraz introwertycznej zadumie Adagia. Rzeczywistość w krzywym zwierciadle scherzanda nosi znamiona absurdu, zwłaszcza, gdy przebudzenie ma miejsce w kolejnym śnie.

Katarzyna Brochocka – urodzona w 1982 roku, absolwentka Liceum Muzycznego im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, w klasie fortepianu prof. Mariusza Trzebniaka. W lipcu 2007 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. Jana Antoniego Wichrowskiego. W roku akademickim 2005/2006 była stypendystką Uniwersytetu Muzycznego w Bukareszcie w ramach programu Sokrates Erasmus, w klasie kompozycji prof. Doiny Rotaru. Jest autorką muzyki do spektakli teatralnych realizowanych w Warszawie, Wrocławiu i Opolu. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w Polsce i za granicą (Niemcy, Rumunia, USA), również podczas festiwali muzyki współczesnej, takich jak: Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, czy Musik Unser Zeit w Münster. W sezonie artystycznym 2007/2008 utwory Katarzyny Brochockiej znalazły się m. in. w programach Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. W roku 2007 kompozytorka otrzymała Stypendium Starosty Lidzbarskie Kłobuki. Od stycznia 2008 jest stypendystką Studiów Mistrzowskich w klasie kompozycji dr Edwarda Knight’a na Uniwersytecie w Oklahoma City (USA).

30 kwietnia 2008, godzina: 19.30

Ryszard Jarosik, obój
Paweł Synkiewicz, obój
Antonio Vivaldi – Koncert C-dur na dwa oboje
Tomaso Albinoni – Koncert C-dur na dwa oboje op.9 nr 9

Katarzyna Neugebauer, fortepian
Katarzyna Brochocka – Ballade Concertare na fortepian i orkiestrę

Filip Pinczewski, fortepian
Jan Sebastian Bach – Koncert fortepianowy f-moll BWV 1056, cz. I

Heghine Mkrtchyan, skrzypce
Kristine Harutyunyan, skrzypce
Jan Sebastian Bach – Koncert d-moll na 2 skrzypiec BWV 1043

Paweł Kulczycki, skrzypce
Alban Berg – Koncert skrzypcowy

Filharmonia Kaliska
Al. Wolności 2
Kalisz

Dodaj komentarz