Bauhaus i jego artyści: Laszlo Moholy-Nagy’a

28 kwietnia o godz. 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się wykład Oliviera Botara: Bauhaus i jego artyści: Laszlo Moholy-Nagy’a. Wykład jest poświęcony postaci László Moholy-Nagy’a oraz biocentrycznemu sposobowi widzenia świata.

Olivier Botar
urodził się w Toronto w rodzinie węgierskich emigrantów. Studiował Geografię Urbanistyczną na Uniwersytecie Stanu Alberta oraz Planowanie Miejskie i Regionalne na Uniwersytecie w Toronto. Na tej samej uczelni studiował oraz doktoryzował się z dziedziny historii sztuki.

Dr Botar prowadził wieloletnie badania na Węgrzech w USA, Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Francji. Jego głównym obszarem zainteresowań jest modernizm w Europie Środkowej na początku XX w., w szczególności na terenach Węgier i Niemiec. Ponadto prowadzi badania poświęcone zjawisku Biocentryzmu w sztuce nowoczesnej. Jest autorem licznych artykułów oraz kuratorem wielu wystaw w Kanadzie, na Węgrzech oraz w USA. Olivier Botar jest autorem monografii László Moholy-Nagy’a oraz kuratorem wystawy Technical Detours: the Early Moholy-Nagy Reconsidered pokazywanej w City University of New York, w Zimmerli Art Museum of Rutgers University, a także w Janus Pannonius Museum w Pecs na Węgrzech oraz od niedawna w Węgierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie.

László Moholy-Nagy (1895–1946) był jednym z najważniejszych artystów związanych w latach dwudziestych XX w. z działalnością szkoły nowoczesnego wzornictwa Bauhaus. Ta mieszcząca się w Niemczech placówka była prawdopodobnie najistotniejszą tego typu instytucją w historii sztuki XX w. Moholy-Nagy był również jedną z kluczowych postaci modernistycznej awangardy, artystą budzącym fascynację i będącym wzorem twórcy progresywnego, wierzącego w siłę nowoczesnych środków przekazu.

Działał na wielu polach artystycznych – był aktywnym innowatorem w dziedzinie fotografii, typografii, rzeźby, malarstwa oraz wzornictwa przemysłowego. Początki jego pracy w Bauhausie związane były z etapem przemian. Zakończyła się wstępna faza rozwoju szkoły utożsamiana z ekspresjonizmem, a program instytucji otworzył się bardziej na problemy wzornictwa oraz związków sztuki z przemysłem.

W narracjach na temat Bauhausu i awangardy László Moholy-Nagy’a jest często przedstawiany jako prorok zmechanizowanej, wychwalającej rolę i siłę mediów Utopii. Inni zaś dostrzegają w nim witalistę zaangażowanego w dydaktykę podporządkowaną wizji: prawa biologicznego, jako interakcji życiowych impulsów, które stymulują człowieka do pracy na rzecz jego emocjonalnego spełnienia.

Pochodzący z Węgier artysta uważał, że aby człowiek potrafił odbierać świat pełnią zmysłów, trzeba go tego nauczyć. Twierdził także, że nadmierna fascynacja techniką może doprowadzić ludzkość pozbawioną duchowego wsparcia do tragedii. Moholy-Nagy uczył, że u źródeł sztuki modernistycznej, która świadomie sięga po możliwości mechanicznej reprodukcji i przedstawia świat w sposób techniczny, powinna się znaleźć wiedza płynąca z obserwacji natury.

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
Kraków

Dodaj komentarz