• 2008-04-25

Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności

29 kwietnia 2008 r., o godz. 18.00 w Pałacu Herbsta w Łodzi zostanie otwarta wystawa Kobieta w początkach nowoczesności w ramach trwającego od końca stycznia cyklu Między rozwagą a romantycznością.

W ramach tego projektu w Pałacu Herbsta zostaną zaprezentowane trzy wystawy ukazujące różne aspekty przemian pozycji i roli kobiet w świetle przeobrażeń społeczno-kulturowych w XIX i pocz. XX stulecia. Tematyka wystaw dotyczyć będzie różnych obszarów aktywności kobiet, ich emancypacji oraz tworzenia się nowych wzorców moralnych i obyczajowych. Projekt uzupełniają spotkania panelowe, działania edukacyjne oraz festiwal filmowy, na którym zostaną zaprezentowane m. in. filmy będące ekranizacjami powieści z tej epoki.

Wystawa podejmuje próbę zilustrowania przemian w obyczajowości związanych z podróżami. W drugiej połowie XIX stulecia szybsze i wygodniejsze podróżowanie stało się możliwe dzięki rozwojowi techniki, w tym nowych środków komunikacji. Już sama możliwość komfortowego przemieszczania się stanowiła atrakcję. Wszelkie nowinki związane z koleją śledzono z dużym zainteresowaniem. W tym czasie podróżowanie stało się dostępne dla szerszych kręgów społeczeństwa. Wyjątek stanowiły kobiety podróżujące samotnie lub w grupie. Takie wyprawy uważano za niebezpieczne i traktowano je z dezaprobatą.

Niezależnie od okoliczności oraz towarzystwa podróż wymagała nie tylko odpowiedniego stroju, ale także całego szeregu niezbędnych akcesoriów. Wiele tego rodzaju przedmiotów zostanie zaprezentowanych na wystawie Kobieta w podróży.

Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności 
31 stycznia – 31 sierpnia 2008
Kuratorki: Dorota Berbelska, Magdalena Michalska-Szałacka
Pałac Herbsta
Łódź

Dodaj komentarz