Europejski Festiwal Sztuki Performance EPAF’08

W dniach 11-13 września 2008 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się Europejski Festiwal Sztuki Performance EPAF’08. Do 30 maja 2008r., można składać propozycje performance do programu otwartego.

Do udziału w programie otwartym zostanie zaproszonych 10 artystów. Artyści, zakwalifikowani do udziału w festiwalu otrzymają: materiały, sprzęt i przestrzeń CSW niezbędną do realizacji pracy, zakwaterowanie i wyżywienie podczas Festiwalu, dokumentację fotograficzną i wideo z performance wykonanego podczas Festiwalu oraz honorarium w wysokości 1 000 zł i zwrot kosztów podróży. Wyboru performances do realizacji w ramach openEPAF dokona jury składające się z artystów i krytyków sztuki.

Aby wziąć udział w openEPAF należy przysłać zgłoszenie zawierającą:
1. Imię i nazwisko, notę biograficzną, adres
2. Krótki opis (nie więcej niż 2000 znaków) proponowanego performance, informacje o przewidywanym czasie trwania, potrzebnych materiałach, sprzęcie, przestrzeni do realizacji,
3. Materiał wideo z dokumentacją wcześniej zrealizowanych performances, długość: nie więcej niż 20 minut, nośnik: VHS, DVD Video, Mini DV, z opisem zawierającym: tytuł, datę, miejsce wykonania.
(Nie należy przysyłać plików komputerowych – avi, quicktime, mov itd.) oraz 3 zdjęć dokumentujących zrealizowane wcześniej performances (z opisem zawierającym: tytuł, datę, miejsce wykonania)

Propozycje należy składać do 30 maja osobiście lub pocztą na adres:
EPAF 2008
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Ul. Jazdów 2
00-467 Warszawa
oraz e-mailem (TYLKO część informacyjną zawierającą pkt. 1 i 2)
na adres e-mail: openepaf@csw.art.pl

Uwaga: liczy się data otrzymania propozycji przez organizatorów, nie data wysłania. Decyzje zostaną ogłoszone w czerwcu 2008 roku na stronie www.obieg.pl

Dodaj komentarz