• 2008-04-22

Polski Festiwal Filmowy Kinoteka w Londynie

Od 21 do 27 kwietnia w ramach Polskiego Festiwalu Filmowego Kinoteka w Londynie, będzie można zobaczyć projekty/eksperymenty filmowe podczas cyklu 1,2,3… Avant-Gardes. Projekt ten przywołuje historię sztuki i filmu eksperymentalnego oraz bada związki pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami. Zadaniem projektu jest również badanie historii polskiej awangardy w sztuce i filmie oraz zrekonstruowanie faktów w historii Polski lat 80.

Leszek Fidusiewicz, Krzysztof Zarębski, Untitled, 1973 (źródło: materiały prasowe)

Leszek Fidusiewicz, Krzysztof Zarębski, Untitled, 1973 (źródło: materiały prasowe)

Główne punkty projektu wychodzą od idei modernizmu poprzez badanie porównawcze doświadczeń sztuki filmowej oraz produkcji sztuki od Zimnej Wojny do czasów dzisiejszych. Projekt 1,2,3… Avant-Gardes przedstawia wybrane filmy wyprodukowane przez polskich twórców począwszy od lat 70 do prac współczesnych, które nawiązują do historii kina eksperymentalnego.
Projekt podzielony jest na trzy programy: Analityczne Strategie, Uczestnictwo i Gry, Konsumpcja.

21 kwietnia o godzinie 18.30 – Analityczne Strategie
Program przedstawia różne eksperymentalne metody rozwinięte w latach 70 przez polskich artystów skupionych wokół projektu Warsztatu Form Filmowych oraz produkcji bardziej związanej z edukacyjnym przedsięwzięciem, tak jak filmy Józefa Robakowskiego zrobione wraz ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej.  Materiał jest zestawiony z serią ostatnich prac odnowionych przez malarza i filmowca Wilhelma Sasnala. Filmy czerpią z dekonstrukcji medium filmowego oraz badania potencjału kina dla przekazu nowej reprezentacji rzeczywistości. Współczesne prace poszukują nowych możliwości rozwoju obrazu filmowego poprzez różne analizy, struktury oraz korzyści.

1. Test, 1971, Józef Robakowski
2. Centrum, 1973, Kazimierz Bendkowski
3. 30 sytuacji dźwiękowych, 1975, Ryszard Waśko
4. 1,2,3 ćwiczenie operatorskie, 1972, Paweł Kwiek
5. Kwadrat, 1972, Zbigniew Rybczyński
6. 22x, 1971, Józef Robakowski
7. Obszar, 1973, Kazimierz Bendkowski
8. Prosta-Krzywa, 1973, Ryszard Waśko
9. Podróż Wacława Antczaka do kiosku przy ulicy Głównej, 1973, Ryszard Waśko
10 Films 2007-2008, Wilhelm Sasnal

23 kwietnia o godzinie 18.30 – Konsumpcja
W ramach programu konsumpcja będzie można zobaczyć takie filmy jak:

1. Sztuka konsumpcyjna, 1973, Natalia LL
2. Bez tytułu, 1973, Krzysztof Zarębski, Krystyna Jachniewicz
3. Goalkeeper, 1975, Zdzisław Sosnowski
4. Satisfaction, 1979, Zdzisław Sosnowski, Teresa Tyszkiewicz
5. Stale zajęcie, 1978, Zdzisław Sosnowski, Teresa Tyszkiewicz
6. Fiat 126p, 1975, Zygmunt Rytka
7. Sceny narciarskie z Franzem Klammerem, 1980, Bogdan Dziworski, Zbigniew Rybczyński

27 kwiecień o godzinie 17.00 – Uczestnictwo i Gry
Radykalna utopia pomysłu Otwartej Formy rozwinięta przez polskiego architekta Oskar Hansen, została zapoczątkowana w kontekście późnego modernizmu podczas debaty architektów w latach 50. W późniejszym okresie została zaadoptowana do eksperymentów filmowych oraz sztuki performancu przez niektórych polskich artystów. Hansen przyjął pomysł na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 70. Sesja ta wymagała nagłego pojawienia się artystycznych gier takiego sposobu praktyki, który zachęcałby do komunikacji i współpracy pomiędzy artystami a uczestnikami.

1. Forma Otwarta, Gra na twarzy aktorki, Szkoła, 35 mm, 1971, Przemysław Kwiek, Paweł Kwiek, Zofia Kulik, Jan S. Wojciechowski
2. Brodno 2000, video, 2000, Paweł Althamer
3. Po omacku, Piotr Andrejew, Camera: Zbigniew Rybczyński, 1975
4. Gra na wzgórzu Morela, 1971, Jan S. Wojciechowski, Oskar Hansen, Grzegorz Kowalski, Waldemar Raniszewski, Wiktor Gutt i inni.
5. Oni, 2007, Artur Żmijewski
6. Działania, 1972, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Jan S. Wojciechowski, Paweł Kwiek, Krzysztof Zarębski
7. Wybory.pl, 2005-2006 (fragments), Artur Żmijewski/Paweł Althamer

Polski Festiwal Filmowy Kinoteka
Tate Modern
Starr Auditorium, Bankside, Londyn

Dodaj komentarz