• 2008-04-22

Genderqueer – wystawa w Otwartej Pracowni

W Otwartej Pracowni w Krakowie w dniach od 25 kwietnia do 14 maja będzie można oglądać wystawę prac Lidii Krawczyk i Wojciecha Kubiaka Genderqueer.

Zdjęcia Lidii Krawczyk i Wojciecha Kubiaka z wystawy Genderqueer (źródło: materiały prasowe)

Zdjęcia Lidii Krawczyk i Wojciecha Kubiaka z wystawy Genderqueer (źródło: materiały prasowe)

Genderqueer odnosi się do problemu związanego z tożsamością człowieka, zarówno tą kulturową jak i seksualną. Oczywiście jest to zagadnienie złożone odnoszące się do ogólnego dyskursu wyznaczanego przez teorię queer. Jego użycie w projekcie odnosi się do próby dyskusji nad sposobami konstruowania człowieka, tworzeniem jego osobowości, tożsamości, wytwarzania jednostki w społeczeństwie i słowami Michela Foucaulta ujarzmiania. Celem organizatorów wystawy było z jednej strony przedstawić ową trzecią płeć, której oczywiście w żaden sposób nie można i nie należy kategoryzować, posiada ona bowiem przeróżne, złożone i niejednoznaczne sposoby manifestowania, a z drugiej strony chcieli zmusić widza do tego, aby sam wpadł w pułapkę własnych ograniczeń.

Zdjęcia Lidii Krawczyk i Wojciecha Kubiaka z wystawy Genderqueer (źródło: materiały prasowe)

Zdjęcia Lidii Krawczyk i Wojciecha Kubiaka z wystawy Genderqueer (źródło: materiały prasowe)

Otwarta Pracownia
ul. Dietla 11
Kraków

Dodaj komentarz