• 2008-04-22

Double – prace Diany Fiedler w galerii Foksal

8 maja o godz. 18.00 w galerii Foksal w Warszawie zostanie otwarta wystawa Diany Fiedler. Wystawa o dwuznacznym tytule Double stanowić ma przykład charakterystyki pracy artystki.

Sama artystka w rozmowie z Jaromirem Jedlińskim, tak mówi o wystawie: Double odnosi się do tożsamości i architektury,  które wzajemnie się asymilują. Wyobrażam sobie, że korytarz (w mojej pracy) może być tak samo przestrzenią mentalną, jak i fizyczną. Wewnętrzna przestrzeń głowy jako nie-miejsce. Miejsca graniczne i nie-miejsca egzystują pomiędzy tym, co znajome a nieznanym, tym co prawdziwe a tym, co sztuczne, wnętrzem i zewnętrzem. W takim miejscu można być – w tym samym czasie – znajomym i nieznajomym samemu sobie. Odizolowanym od siebie. Wyobcowanym. Niespokojnym i niepewnym.

Autorka tworzy tu swoisty labirynt znaczeń, wizerunków osób, przedstawień wnętrz, usiłując przy tym uwzględnić poruszanie się widza we wnętrzu galerii, stającej się czymś więcej aniżeli zaledwie obrysem, ramą przestrzenną pokazywanych prac. Jakkolwiek wszystkie one przytwierdzone są do wewnętrznych ścian galerii, to powstaje tu swoisty labirynt sensów, odczuć oraz określonych – acz nie definitywnych – sposobów percepcji treści, jakie w jego korytarzach napotykamy.

Diana Fiedler zajmuje się dociekaniami na temat tożsamości, posługuje się przy tym różnorodnymi środkami: rysunkiem, montażem odnalezionych obiektów (meble, nakrycia stołowe, szachy) i wyobrażeń gotowych (mapy, zdjęcia Roentgenowskie).Obecnie tworzy własne przedstawienia, głównie z użyciem techniki fotograficznej oraz filmowej, które wykorzystuje w indywidualny, przemyślny i zręczny sposób. Takie też prace, składające się na większy, powstający w ciągu paru ostatnich lat cykl, pokazywane są w Galerii Foksal. Są to w pierwszym oglądzie wysoce realistyczne, dużych formatów fotogramy, a także integralnie z nimi powiązane filmy, które okazują się być wyobrażeniami przetworzonymi, wywołującymi odczucia czegoś nieswoistego, nie swojego, niepokoju.

Galeria Foksal
ul. Foksal ¼
Warszawa

Dodaj komentarz