• 2008-04-17

Henryk Stażewski – zmienny/konsekwentny

Od 17 kwietnia do 21 września 2008 r., w Muzeum Narodowym w Krakowie potrwa wystawa Henryka Stażewskiego – zmienny/konsekwentny z cyklu Galeria żywa. Wystawa ukazuje główne wątki twórczości wybitnego abstrakcjonisty: od awangardowej ortodoksji czasów przedwojennych przez poszukiwanie harmonii kształtów i kolorów w seriach znakomitych reliefów, aż po eksplozję odważnych barw w późnych cyklach malarskich. Wybór prac podkreśla paradoks niewzruszonej postawy artystycznej Henryka Stażewskiego przy jego równoczesnej inklinacji do eksperymentowania.

Henryk Stażewski (1894-1988) już w latach 20. XX wieku utrzymywał kontakty ze światową awangardą. Był członkiem legendarnych polskich grup Blok, Praesens i a.r., w których skład wchodzili pionierzy, a późniejsi klasycy nowoczesności: m.in. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Działał też w międzynarodowych ugrupowaniach Cercle et Carré i Abstraction – Création. Był inicjatorem powstania warszawskiej galerii Foksal, patronem artystycznych plenerów i festiwali. Do końca życia skupiał wokół siebie urzeczonych jego charyzmą młodych artystów i krytyków sztuki.

Wystawa wpisuje się w obserwowany od paru lat renesans geometrycznej estetyki w kulturze popularnej, jak również w debatę nad dziedzictwem modernizmu. Dostarczy niezwykłych wrażeń wizualnych, ale i materiału do refleksji na temat modernistycznej utopii.

Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, sala AWANGARDA
Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, al. 3 Maja 1
17 kwietnia – 21 września 2008 r.

Dodaj komentarz