• 2008-04-13

Wokół widzialności

17 kwietnia 2008 r., w Miejskiej Galerii w Łodzi odbędzie się wernisaż Sławomira Marca Wokół widzialności. Wystawa  prezentuje kilka cykli z ostatnich lat, w większości przypadków mające charakter premierowy, lub po raz pierwszy pokazujące je w pełni:

  • malarstwo Wokół ikony będące swoistym dialogiem z ikoną Czarnego kwadratu Malewicza, czy szerzej z abstrakcyjną formułą estetyki wzniosłości;
  • rysunek Szkice do obrazu Pompeje, gdzie przedstawiane są w konwencji figuratywnej różne formy śmierci w kontekście kultury, w tym także jako paradoks niedostrzegania istnienia;
  • bricolage Wszystko to ponawiane konfiguracje porządku wizualnego, pojęciowego i przedmiotowego inspirowane historycznymi formami całościowania, tworzenia wizji wszystkiego;
  • instalacja Genesis, gdzie odwracana jest relacja między dominującą obecnie interpretacją (intertekstualnością) i doświadczeniem, w tym przypadku tekst i znaczenie staje się materią doświadczenia;
  • dokumentacja cyklu Ściany składającego się z realizacji para-architektonicznych, problematyzujących relację wnętrze/zewnętrze, będący krytycznym dialogiem z ideą dekonstrukcji;
  • filmy, czy raczej etiudy filmowe tematyzujące relacje natury i narracji.

Wszystkie te realizacje łączy zainteresowanie tym, co umyka zarówno formie, jak i znaczeniu, a także współczesnym kulturowym mechanizmom wytwarzania aktualności. Ponadto zespala je wizja rzeczywistość jako złożonej wielowymiarowości, której sprostać poprzez sztukę można jedynie używając wielu różnych konwencji, mediów i strategii. Sztuka jest tu formą aktywności symbolicznej, czyli poszukiwaniem ruchomego optimum współzależności i współistnienia różnych wymiarów i porządków w dążeniu do pełni naszego istnienia; i nieustannej refleksji nad rozumieniem owej pełni. Nie jest to zatem droga redukcji, czy krystalizacji, ale nieustający wysiłek precyzowania wieloznaczności i paradoksów.

Sławomir Marzec - artysta wizualny, absolwent ASP Warszawa i Kunstakademie Dusseldorf, profesor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL oraz Instytutu Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Często publikuje także teksty z pogranicza krytyki i teorii sztuki.

Miejska Galeria w Łodzi
Ośrodek Propagandy Sztuki Park im. H. Sienkiewicza

Dodaj komentarz