• 2008-04-13

Rumunia. Koniec złotej epoki

Ukazała się najnowsza książka Macieja Kuczewskiego Rumunia. Koniec złotej epoki.

Przed drugą wojną światową Polskę i Rumunię łączyły układ polityczny i wspólna granica. Po wojnie oba kraje ze stratami terytorialnymi znalazły się w rodzinie bratnich krajów socjalistycznych, a od niedawna w Unii Europejskiej. Mimo to Rumunia wciąż pozostaje dla Polaków krajem mało znanym.

Książka dziennikarza Macieja Kuczewskiego ma szansę to zmienić, bo w ciekawy sposób ujawnia i pomaga zrozumieć mało lub w ogóle nieznane fakty rumuńskiej przeszłości oraz ich wpływ na świadomość dzisiejszych Rumunów. Jest to książka unikalna i nie mógł jej napisać nikt inny. Autor przez prawie osiem lat, w okresie nazywanym cynicznie Złotą Epoką Rumunii, był jedynym polskim korespondentem w tym kraju. Dzięki długiemu pobytowi oraz nieoczekiwanym koneksjom rodzinnym miał rzadką okazję poznać Rumunię, która dla cudzoziemców była niedostępna.

Maciej Kuczewski – socjolog (Uniwersytet Jagielloński) – dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej w latach 1966-1992 (w tym wieloletni korespondent PAP w Rumunii i specjalny wysłannik do tego kraju). Autor kilku adaptacji dla teatrów TVP, współautor książki Wielkość i Upadek Geniusza Karpat (Interpress, W-wa 1990); redaktor naczelny Polskiej Motoryzacji i Turystyki do 2000r.

Rumunia. Koniec Złotej Epoki Macieja Kuczewskiego to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona nieludzkiej dyktaturze Ceauşescu. Jej ważną zaletą jest doskonała znajomość przedstawionych przez autora realiów, dotychczas mało lub całkiem nieznanych w Polsce. Choć dotyczy tylko Rumunii, książka wywołuje również szersze refleksje na temat skutków niepowstrzymania w porę tych, którzy uzurpują sobie wyłączne prawo do głoszenia jedynie słusznych poglądów.
Grzegorz Matusiewicz

Dodaj komentarz