• 2008-04-11

Ogłoszenia drobne

14 kwietnia 2008 r. w Galerii Arsenał w Poznaniu odbędzie się wernisaż prac Macieja Sarny. Artysta ukończył studia psychologiczne na UJ w Krakowie. Studiował animację na ASP w Poznaniu. W swoich pracach używa różnych mediów i technik.

Fot. Maciej Sarna, Behavioral models (źródło: materiały prasowe)

Fot. Maciej Sarna, Behavioral models (źródło: materiały prasowe)

Maciej Sarna tak opisuje swoją twórczość:

Muszę zrobić tak, jak mi każe książka – policjant, widziany w newsie TVP. Książka – całość i różnorodność wszechświata, jako jedność złożona z wielu składników (kart, stronic, zdań, słów, liter) - W. Kopaliński Słownik symboli. Każdy z dźwięków w skali chromatycznej jest bytem samym w sobie – M. Gaisek, o dodekafonii.

W moich pracach, chcę, tak jak w powyższym akapicie, brać, chwytać elementy składowe i ich słuchać. Potrząsać nimi i uzyskiwać dźwięki, układać je i uzyskiwać dźwięki. Nazywać je i uzyskiwać dźwięki.
Interesuje mnie pojęcie teoremat. Jest to słowo powstałe z połączenia słów teoria i poemat. Nie wiem co ono oznacza, jednak jest niesłychanie silne. Chętnie nazwałbym to co robię teorematem. Ogłoszenia drobne będą (bo gdy piszę te słowa, jeszcze ich niema) kontynuacją prac pod tytułem behavioral models (modele zachowań), które pokazywałem w Schwerinie i Berlinie. Tak jak w tamtych pracach, w tej przywołuję kontekst społeczny, by skonfrontować go z wytworami wyobraźni.

Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 3, Poznan

Dodaj komentarz