• 2008-04-09

Krzysztof Jurecki, Poszukiwanie sensu fotografii

10 kwietnia 2008 r., o godz. 18.00 w Galerii Wozownia w Toruniu odbędzie się promocja książki Krzysztofa Jureckiego: Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce.

Najnowsza książka Krzysztofa Jureckiego jest zapisem rozmów przeprowadzanych z artystami m.in.: Andrzejem Różyckim, Andrzejem Kwietniewskim, Zbigniewem Liberą. Książka opatrzona jest obszernym tekstem wprowadzającym, analizującym historię i kierunki rozwoju polskiej fotografii artystycznej.

We wstępie do książki Krzysztof Jurecki pisze:
Długie rozmowy z artystami, czasami z niełatwymi pytaniami są bardzo istotne, gdyż dzięki nim odkrywamy charakter twórczości, jej przesłanie i istotę. Tak naprawdę dzięki wypowiedziom i tekstom samych twórców możemy odkryć ich idee filozoficzne i poszukiwanie drogi twórczej. Czy można cenić kogoś, kto dysponuje jedynie tzw. warsztatem i techniką, bez żadnej filozofii życia czy sztuki? Jestem przekonany, że nie i takie postaci w perspektywie czasowej znikną z historii sztuki (historii sztuki wizualnej).

Krzysztof Jurecki – historyk sztuki, kurator, autor książek: Fotografia polska lat 80., Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), oraz wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii, stale współpracujący z pismami Exit i Kwartalnik Fotografia. Wykładał w ASP w Poznaniu i Łodzi oraz Wyższym Studium Fotografii w Warszawie, obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi i ASP w Gdańsku. W latach 1985 – 2005 kierował Działem Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi.

W programie wieczoru przewidziany panel dyskusyjny z udziałem autora, Małgorzaty Jankowskiej i Witolda Kanickiego oraz spektakl Mierzeje –  przygotowany przez Studio Tańca Butoh Iwonaki Mu. Studio Tańca zaprezentuje choreografię japońskiego tańca Butoh w wykonaniu Eli Piaseckiej, Kasi Borowieckiej, Iwony Wojnickiej. Butoh to współczesny taniec pochodzący z Kinjiki – zaprezentowany został na Festiwalu Tańca w Tokio w maju 1959r. przez tancerza Tatsumi Hijikatę i jego partnera Kazuo Ohno. Termin butoh składa się z dwu ideogramów BU – taniec i TOH – krok i oznacza nadeptywanie całą stopą. Cały spektakl jest więc bardziej chodzony niż tańczony, częściej przypomina pradawny rytuał niż taniec. Butoh jest dialogiem z postrzeganą jako skostniałą rodzimą tradycją teatru japońskiego i protestem przeciwko zalewaniu Japonii przez zamerykanizowaną kulturę masową.

10 kwietnia 2008 r.
Galeria Wozownia
ul. Rabiańska 20, Toruń

Dodaj komentarz