• 2008-04-07

Projekt Sektor X

Od 12 kwietnia 2008 r. w ramach obchodów X-lecia Galerii Sektor I w Katowicach rozpocznie się Projekt Sektor X.

Sektor X to trzyczęściowy (transformujący) projekt, który nawiązując do kultowego amerykańskiego serialu telewizyjnego Chrisa Cartera, odnosi się do problematyki zjawisk niewyjaśnionych, niewytłumaczalnych, innych czy niekonwencjonalnych sposobów widzenia, postrzegania rzeczywistości, zachowań czy stymulowania świadomości. Dotyczy także innych, nowych form życia, projektów genetycznych, a także samej siebie – sztuki w kontekście otaczającej rzeczywistości. Archiwum X jednocześnie podejmowane tematy rozpatruje w perspektywie społeczno-politycznej.

Istotnym czynnikiem wystawy ze strony poznawczej jest jej międzynarodowy charakter. Biorący udział w wystawie artyści pochodzący z krajów Wyszechradu, z uwagi na podobne doświadczenia historyczne tworzą szeroki obraz podejmowanych problemów.

Część I
Spisek sztuki?
Wernisaż –11.04.2008 r., godz. 18.00

Część pierwsza projektu jest po części autotematyczna. Nawiązuje do słynnej prowokacji Jeana Baudrillarda, obwieszczającego w 1996 roku, że sztuka współczesna pozbawiona jest już racji bytu. W swojej książce Baudrillard śledzi historię potajemnego spisku, jaki zawiązuje się w zaciszu galerii, muzeów. Sztuka, artyści, kuratorzy żywiący się niczym zombie resztkami własnej dziedziny. W podobny sposób sztuka współczesna jawi się przeciętnemu odbiorcy, dla którego brak wiedzy o niej nie wiąże się już ze wstydem czy zażenowaniem.

Czy istnieje spisek sztuki? Dlaczego sztuka jest w impasie względem innych dziedzin kultury dnia dzisiejszego? Jak wygląda status artysty dzisiaj? Jakie są dziś reguły gry w art-worldzie? Docelowo część pierwsza Sektor X stawia pytanie (bądź rzuca wyzwanie) o możliwości wpływu sztuki na rzeczywistość.

Na archiwum składać się będą ponadto m.in. biblioteka literatury spiskowej o sztuce, archiwum cenzury i projektów niezrealizowanych (we współpracy z Łukaszem Guzkiem), księga skarg o sztuce współczesnej (projekt otwarty dla publiczności), dokumentacje utopijnych sposobów na sukces w sztuce (np. Obraz Komar i Miełamid; gra planszowa Jak przeżyć w białym kubiku? Huberta Czerepoka).

Część II
Spastykowanie
Wernisaż – 15.05.2008 r., godz. 19.00

Druga cześć projektu podejmuje zagadnienia związane z innymi, niestandardowymi sposobami widzenia, zachowania, stymulowania świadomości. Ta część poświęcona jest środkom stymulującym, hipnozie, transowi, ale także szaleństwu i zjawiskom paranormalnym, jak również celowym zaburzeniom normalności otaczającej rzeczywistości. Tym samym nawiązuje do jednego z paradygmatów sztuki, jakim jest wytrącenie z utartych szlaków myślenia, postrzegania.

Część III
Godzilla kontra neoludzie
Wernisaż – 20.06.2008 r., godz. 19.00

Część trzecia opisuje zjawisko artystycznych nawiązań do bohaterów świata pop-kultury oraz fascynację nowymi formami człowieka (cyborg, androgynizm, klonowanie etc.), życia. Problem ten szeroko porusza kwestie sztuki i przestrzeni widzialności zapośredniczonej przez media, analizy samych mediów, stanu kultury (m.in. jej banalizacji, a z drugiej strony niezrealizowanych i utopijnych fascynacji), medialnego funkcjonowania pytań etycznych, artystycznych projekcji nowego człowieka. W kluczowej dla “neoludzi” (zaczerpnięte z powieści Możliwość wyspy Michela Houellebecqa) konstrukcji historycznej – od Golema do Cyborga – bohaterowie świata pop-kultury wydają się odgrywać rolę pośredniego ogniwa; tu oba byty zazębiają się.

Sympozjum pt. Co zostało do zrobienia?
27.06.2008 r., godz. 17.00

Spotkanie-sympozjum pt. Co zostało do zrobienia? jest trawestacją jednego z trzech pytań postawionych na ostatnich Documenta 12 w Kassel (What is to be done? - Co robić?).
W spotkaniu wybitnych kuratorów, krytyków, artystów i naukowców zostanie poszerzone o tematykę poruszoną w wystawie. Sektor X porusza w trzech częściach problematykę zjawisk niewyjaśnionych, niekonwencjonalnych sposobów widzenia, postrzegania rzeczywistości, zachowań czy stymulowania świadomości (część 2 – Spastykowanie). Dotyczy także innych, nowych form życia, projektów genetycznych (część 3 – Godzilla konta neoludzie, a także samej siebie – sztuki w kontekście otaczającej rzeczywistości (część 1 – Spisek sztuki?). Zwłaszcza ten ostatni problem: nieufności wobec zagadnień sztuki współczesnej, istnienia wewnętrznego układu (a może spisku, jak prowokacyjnie pyta Jean Baudrillard), czy wreszcie kwestia kryzysu wystaw zostaną podjęte na różne sposoby

Górnośląskie Centrum Kultury
Galeria Sektor I
Fundacja Sektor

Dodaj komentarz