• 2008-04-05

Jahrbuch Polen 2008 Jugend

Ukazało się nowe wydanie rocznika Deutsches Polen-Institut Darmstadt w języku niemieckim na temat polskiej młodzieży.

Rocznik Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt pod tytułem Jahrbuch Polen 2008 Jugend poświęcony jest w całości polskiej młodzieży. Rocznik informuje w języku niemieckim o przemianach w świecie wartości młodego pokolenia, trudnościach adaptacyjnych po zmianach lat 1989-1990 i możliwych sposobach ich rozwiązania. Informuje o genezie i specyficznych warunkach dorastania Generacji Nic, której istnienie podkreślał Kuba Wandachowicz w Gazecie Wyborczej już w 2002 r., prowokując szeroką i długotrwałą dyskusję na ten temat. Krytycznie w stosunku do tej tezy ustosunkowuje się w roczniku Michał Olszewski, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i powieściopisarz. O fenomenie Generacji JP2 pisze redaktor naczelny Więzi Zbigniew Nosowski. Znany socjolog Tomasz Szlendak poświęcił swój felieton różnorodności świata polskiej młodzieży w kontekście wolnego wyboru modelu życia. Porównuje on otaczający współczesną młodzież świat konsumpcji do japońskiego święta ciągłego kwitnięcia zwanego hanami, w którym nie ma chwili wytchnienia umożliwiającej dystans do totalnego zawładnięcia młodzieży przez gadżety współczesnej cywilizacji technicznej i rewolucji medialnej. Niemiecki polonista i kulturoznawca Rainer Mende celnie charakteryzuje scenę kulturalną polskich 20-30-latków w dziedzinie literatury, muzyki, komiksu czy sztuk pięknych.

Również inni autorzy prezentują w swych obszernych esejach  wybrane elementy świata polskiej młodej generacji: piszą o młodzieży z prowincji (Katrin Lechler), o problemach adaptacyjnych młodzieży z trudnościami (Jacek Kurzępa), na temat emigracji młodych (Bartek Wieliński) czy preferencjach w świecie wartości demokratycznych (Tadeusz Szawiel). Bernadette Jonda przedstawia wyniki polsko-niemieckich badań porównawczych wśród młodzieży w obu krajach, a Krzysztof Kosiński pisze o młodzieży polskiej lat 80.

Rocznik zawiera też niemieckojęzyczne tłumaczenia utworów literackich autorstwa Bronisława Maja, Ignacego Karpowicza, Piotra Czerskiego, Aleksandra Jurewicza, Jana Krasnowolskiego i Tomasza Mana. Część literacką uświetniają teksty popularnych (pokoleniowych) piosenek kultowych zespołów młodzieżowych ostatnich dwudziestu lat, jak Perfect, Kombi, Lombard, Tede, Myslovitz i Cool Kids of Death.

Redakcji rocznika Jahrbuch Polen udało się namówić do współpracy znaną graficzkę Agatę Endo Nowicką, która jest autorką okładki oraz wielu ilustracji.

Rocznik Jahrbuch Polen 2008 Jugend

Dodaj komentarz