Inne miasto, inne życie

Od 9 kwietnia do 31 lipca 2008 r. w Małym Salonie Zachęty oraz przestrzeni publicznej Warszawy potrwa projekt Inne miasto, inne życie.

Projekt dotyczy transformacji przestrzeni miejskiej i publicznej Warszawy w kontekście podobnych procesów zachodzących w innych postsocjalistycznych miastach. Odnosi się do niedokończonych projektów socjalistycznej modernizacji, a także współczesnych przemian związanych z globalizacją i kapitalizmem, utopii społecznych i osobistych wyobrażeń lub pamięci o lepszym, innym życiu. Zaproszonym artystom zostaje postawione pytanie o procesy, jakie wpływają na przestrzeń współczesnej Warszawy i na wizualną strukturę miasta, pamięć i doświadczenie życia codziennego jej mieszkańców, na to, co w obowiązujących podziałach postrzegalnego jest widzialne, a co nie.

W związku z projektem powstaną nowe prace, w większości realizowane w przestrzeni miejskiej Warszawy, a ich dokumentacja pokazywana będzie w Małym Salonie Zachęty. Będą one realizowane sukcesywnie od kwietnia do końca lipca 2008 r., a wystawa będzie rozrastała się i ewoluowała w miarę rozwoju działań artystów. W kwietniu zostanie zrealizowana praca Trutha Stoisko, która zostanie umieszczona w miejscu, spełniającym idealne warunki dla handlu ulicznego w Warszawie. Na ekranie przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej nad sklepem Sezam, w przerwie między reklamami, będzie można zobaczyć wideo Łukasza Gronowskiego Stać cię na więcej. W przestrzeni miejskiej 8 kwietnia o godz.18 odbędzie się również performans Angeliki Fojtuch.

Równocześnie w Małym Salonie od 9 kwietnia zaprezentowane zostanie archiwum w formie programu wideo i pokazu slajdów, gromadzące prace i dokumentacje projektów artystycznych powstałych w kilku innych miastach dawnych krajów socjalistycznych (Petersburgu, Sofii, Bukareszcie, Budapeszcie, Pradze, Zagrzebiu, Lublanie, Erewaniu, Tbilisi, Skopje). Prace pokazywane w ramach archiwum dotyczą takich wątków jak załamanie projektu socjalistycznego, w tym industrializacji i kolektywnego budownictwa, współczesnych podziałów ekonomicznych miast, braku materialnej ciągłości, chaosu urbanistycznego, turystyki i sprzedaży wizerunku, stosunku peryferii do centrum, możliwości alternatywnego wspólnotowego działania artystycznego i politycznego, form aktywności i adaptacji w nieobliczalnej i ryzykownej sytuacji ekonomicznej. Archiwum pozwoli porównać perspektywę transformacji Warszawy z procesami zachodzącymi w podobnych jej miastach. Choć wspólnota taka coraz częściej uznawana jest za stygmatyzującą i petryfikującą nieaktualne już podziały geopolityczne i kulturowe, być może daje ona szansę na lepsze zrozumienie sytuacji Warszawy w innym kontekście, wykraczającym poza dominujący system odniesień do miast Zachodu.

Inne miasto, inne życie
9 kwietnia – 31 lipca 2008 r.
Mały Salon Zachęty oraz przestrzeń publiczna Warszawy

Dodaj komentarz