• 2008-04-04

Falko Show w Areszcie Śledczym

5 kwietnia 2008 r. o 15.00 w Areszcie Śledczym Kraków – Podgórze odbędzie się marionetkowy pokaz specjalny Falko Show Teatru Groteska.

FALKO SHOW – to teatr, kabaret i koncert muzyczny w jednym z udziałem ikon światowej pop-rock-jazz kultury. Na scenie Falko animuje marionetkami przypominającymi znane na całym świecie muzyczne gwiazdy, których twórczość obecna jest nieustannie w naszym życiu. Tina, Elvis, Jackson, Elton, Celine Dion i inni, tak jak swoje ludzkie pierwowzory grają, tańczą, śpiewają.  Czas nie istnieje.  Wielcy świata muzyki spotykają się w jednym miejscu – na scenie Falko Show w niesamowitym widowisku. Iluzja pochłania! My zadziwieni poddajemy się urokowi poruszanych nićmi martwych, a zarazem żywych lalek.
Falko Show – to świat iluzji.

Ważnym elementem oddziaływań na skazanych, obok ich zatrudniania, jest działalność  kulturalno – oświatowa. Na terenie jednostki realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia edukacyjne, audycje radiowęzłowe, konkursy wiedzy, jak również poprzez spotkania z zaproszonymi gośćmi i występy artystyczne. Wśród artystów, którzy w ostatnich latach gościli na terenie  aresztu można znaleźć m.in. takie zespoły muzyczne jak Ivan i Delfin czy WU-HAE, kielecki kabaret Waganci oraz krakowską Formację Chatelet. Należy dodać, że wszystkie występy i koncerty artystów miały charakter nieodpłatny. Podstawowym problemem aresztu jest ciasnota i brak pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowej na terenie jednostki, dlatego bardzo duże znaczenie ma współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Dzięki życzliwości i zrozumieniu ze strony tychże instytucji osadzeni mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych poza terenem aresztu.

Marionetkowy pokaz specjalny Falko Show Teatru Groteska odbędzie się 5 kwietnia (sobota) 2008 roku, o godz. 15.00  w Areszcie Śledczym Kraków – Podgórze.

Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2, Kraków

Dodaj komentarz