• 2008-03-29

Człowiek- kondycje/koncepcje

W Cieszynie zostanie otwarta wystawa zatytułowana Człowiek- kondycje/koncepcje. Analiza podejmowana przez człowieka wobec siebie samego może przebiegać jedynie w relacji z innymi ludźmi.  Nie jest on nigdy bytem odosobnionym, lecz porusza się w rzeczywistości społecznej. Targany przez ukryte mechanizmy wcielane w jego życie, staje się także nieświadomym swej roli współtwórcą wielu z nich. W podejmowanym zagadnieniu znaleźć można zatem miejsce zarówno na krytykę zastanych standardów kulturowych , których jesteśmy spadkobiercami, jak i próbę kreacji nowego, wolnego od tych zależności obszaru, w którym sam twórca pragnie ustanawiać zasady zgodne własnymi ideami i potrzebami.        

czlowiekplakat_485
Problematyka to bardzo rozległa, nigdy niewyczerpana, dająca obszerne pole do namysłu – namysłu jakże ważnego dla samej kondycji człowieka w ogóle- człowieka jako materii, człowieka jako odpowiedzialności, tworu moralno- fizjologicznego. Jest tu więc pewnego rodzaju manifest, recykling idei, jak też próba odnowienia lub podjęcia dyskursu mającego m.in.  wymiar polityczny, czasem zabarwiona ironią, czasem goryczą na zaistniałą sytuację. Pomimo wspólnego tematu nie ma dominującej reprezentacji. Jest wielość w imię postmodernistycznego pluralizmu, determinującego tożsamości i postawy, ale i dającego nadzieję na  korektę  konstrukcji już zastanych i wypracowanie nowych.

Otwarcie: 2.04 godz. 18
Galeria Szara, ul. Srebrna 1, Cieszyn

 

Dodaj komentarz