• 2008-02-02

poza poznaniem c.d.

Katedra Intermediów, podlegająca Wydziałowi Komunikacji Multimedialnej poznańskiej ASP, jest jednostką stosunkowo nową (utworzoną w 2001), w skali polskiej prekursorską. Inicjatorzy jej powołania dostrzegli potrzebę stworzenia ośrodka stymulującego rozwój młodych twórców zainteresowanych środkami wyrazu pomijanymi dotąd w systemie edukacji artystycznej, zapewniającego im wykształcenie stosownych umiejętności warsztatowych, wiedzy teoretycznej oraz zaplecza technicznego.
W polskim systemie akademickim intermedia zagościły zatem dopiero w XXI wieku. Jednak koncepcję poszerzenia zbioru gatunków tradycyjnie uznawanych za artystyczne oraz jednoczesnego wykorzystywania kilku z nich, jako sposobu dostosowania artystycznego komunikatu do zmian cywilizacyjnych, a za nimi ewolucyjnych i kulturowych podnosił już konstruktywista Laszlo Moholy – Nagy w pierwszej ćwierci XX wieku. „Poprzez ogromny rozwój techniki oraz wielkich miast nasze organy recepcyjne rozwinęły swe zdolności symultaniczne i optyczne” – pisał. Sam termin – intermedia – został ukuty w środowisku artystów związanych z ruchem Fluxus w połowie lat 60-tych XX wieku. Ich działania – poszukiwanie środków wyrazu wśród nowych technologii czy performatywne wykorzystywanie własnego ciała, ówcześnie wykraczające poza wszelkie konwencje artystyczne – przyczyniły się do spopularyzowania twórczości ‘intermedialnej’ i – paradoksalnie – nadania jej rangi swoistej konwencji.
Specyfika intermediów polega, zatem na wewnętrznej dynamice, lawirowaniu pomiędzy mediami. Zbudowanie systemu edukacji w tym kierunku wymagało szczególnie twórczego podejścia. Wobec niemożności jednoznacznego przyporządkowania pracownianych grup konkretnym technikom artystycznym, wybrano klucz osobowości twórczych ich kierowników. Nazwa Pracowni Transformacji Przestrzeni i Mediów prowadzonej przez prof. Andrzeja Syskę – podobnie jak i pozostałych pracowni katedry – określa, zatem najbliższy prowadzącemu sposób formułowania artystycznego komunikatu.
W Wozowni transformować przestrzeń będą: An on bast i Mateusz Marcinowski, Paulina Cwojdzińska, Ada Karczmarczyk, Dominika Kowalska, Mateusz Sadowski i Jan Szewczyk, Anna Wybierała.

Wernisaż wystawy: 5 lutego godz. 18.00
wystawa czynna do 12 lutego

Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

Dodaj komentarz