• 2007-12-24

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna została ustanowiona w trosce o jakość najnowszej polskiej dramaturgii. Co roku przyznawana będzie autorowi najlepszej sztuki napisanej po polsku, wyłonionej w trybie konkursu. Inicjatorem pomysłu jest Jacek Bunsch, dyrektor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, który sprawuje pieczę merytoryczno-organizacyjną nad całym przedsięwzięciem.
O wyodrębnieniu jej – z istniejącej wcześniej – Nagrody Literackiej Gdynia zadecydowały między innymi odmienne kryteria, które muszą spełnić utwory uczestniczące w konkursie. Organizatorów interesują przede wszystkim sztuki przed debiutem, czyli takie, które nie były wcześniej ogłaszane drukiem ani wystawiane na scenie. Zarazem dramat, jako gatunek graniczny, zawieszony pomiędzy literaturą a sceną, wymaga oceny nie tylko pod kątem jego walorów literackich, ale również zawartego w nim projektu teatralnego. Stąd konieczność powołania osobnej Kapituły, złożonej z wybitnych dramatologów, teatrologów i ludzi sztuki. Do udziału w niej Prezydent Gdyni zaprosił: prof. Jerzego Stuhra – wybitnego aktora, reżysera, rektora PWST w Krakowie, Annę Augustynowicz – reżyserkę znaną z wielu znakomitych inscenizacji współczesnych sztuk, prof. Małgorzatę Sugierę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jana Ciechowicza i prof. Zbigniewa Majchrowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Jacka Kopcińskiego – redaktora naczelnego miesięcznika Teatr oraz Jacka Sieradzkiego – redaktora naczelnego miesięcznika Dialog.
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna jest naturalnym rozwinięciem idei Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port organizowanego od dwóch lat przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza. Powołanie tej nagrody do życia otwiera możliwość inspirowania zupełnie nowych (może nawet nowatorskich) zjawisk w obrębie dramatu, ułatwiając im zarazem włączenie w normalny obieg teatralny. Jest to szczególnie ważne dla młodych autorów, którzy dzięki konkursowi zyskują szansę realizacji własnych pomysłów na profesjonalnej scenie. Idea konkursu nie ogranicza się bowiem do wyłonienia co roku najlepszej – zdaniem Kapituły – sztuki napisanej po polsku przez żyjącego autora. Równie ważne jest uruchomienie procesu jej udoskonalania, między innymi poprzez przygotowanie pokazów warsztatowych w formie szkicu scenicznego, który ma odsłonić mocne i słabe punkty utworu, zachęcając twórcę do dalszej pracy nad nim.
Konkurs składa się z trzech etapów: najpierw trzyosobowa Komisja Artystyczna (w składzie: dr Małgorzata Jarmułowicz, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr Monika Żółkoś – wszystkie z Uniwersytetu Gdańskiego) wyłoni spośród nadesłanych sztuk maksymalnie trzydzieści pozycji, które trafią pod obrady Kapituły. Ta z kolei wybierze do pięciu tytułów nominowanych do finału. Laureata pierwszej edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, który otrzyma statuetkę oraz 50 tysięcy złotych, poznamy 20 maja 2008 roku podczas inauguracji III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Bezpośrednio przed festiwalem (18-20 maja 2008 roku) pod hasłem R@Port-Prolog odbędą się trzydniowe pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu, którym towarzyszyć będą dyskusje z udziałem autorów oraz debata podsumowująca wyniki konkursu. Przewidziana jest również publikacja najlepszych dramatów w formie antologii.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 5 stycznia 2008 roku. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www. teatrgombrowicza.art.pl.

Dodaj komentarz