• 2007-12-19

Warszawa/Kercz

Podczas spotkania, w dniu 20 grudnia 2007 r., podpisane zostaną 3 umowy o współpracy pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie i Kerczeńskim Republikańskim Muzeum Historyczno-Kulturalnym. Pierwsza z nich określać będzie szczegółowy program współpracy na 2008 rok, kolejny dokument to umowa o wspólnej publikacji katalogu greckich stel nagrobnych. Ostatnim dokumentem będzie umowa o współpracy archeologicznej, która umożliwi rozpoczęcie Kerczeńskiej Misji Archeologicznej Muzeum Narodowego
w Warszawie. Start Misji stworzy nowe perspektywy i możliwość uzyskania przez MNW długoterminowego depozytu zabytków ze zbiorów Muzeum Kerczeńskiego. W planach jest także organizacja czasowych wystaw w Warszawie i Kerczu.

Program współpracy między Muzeum Narodowym w Warszawie a Kerczeńskim Republikańskim Muzeum Historyczno-Kulturalnym rozpoczęto w 1993 roku podpisaniem umowy o współpracy. Kierownikiem projektu od początku jego istnienia jest Alfred Twardecki, kustosz z Galerii Sztuki Starożytnej MNW.

W ramach programu przygotowano dotychczas do publikacji wspólne (polsko-ukraińskie) wydanie greckich stel nagrobnych ze zbiorów Muzeum Kerczeńskiego (planowane na 2008 r.) a w zaawansowanym stadium są przygotowania do publikacji kolekcji czarek megaryjskich z tegoż muzeum (planowane na 2009 r.). Owocem współpracy są także naukowe publikacje polskich uczestników projektu.

Dodaj komentarz