• 2007-12-18

Teatr społeczny konteksty

W Warszawie odbędzie się cykl wykładów zatytułowanych Teatr społeczny. Konteksty. Pojecie Teatr społeczny zostało użyte celowo, aby uniknąć wpisywania się w dyskusję przeciwstawiającą sobie teatr zaangażowany i teatr autonomiczny, sztukę polityczną i sztukę czystą. Mówienie o teatrze społecznym ma być próbą przemodelowania słownik używany do rozmowy o teatrze, zmiany lub reinterpretacji podstawowych kategorii, które opisują rzeczywistość teatru. Zadaniem projektu jest również stworzenie nowych kontekstów dla praktykowania i odbioru teatru.
      
19.12.2007 Techniki krytyczne w teatrze.
10.01.2008 Krytyka teatralna i debata publiczna
24.01.2008 Polityka historyczna teatru
7.02.2008 Teatr polityczny czy polityka teatralna

Prowadzenie: Paweł Mościcki
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Al. Ujazdowskie 6

Dodaj komentarz