Sztuka mitografii, czyli piąta kolumna piękna

W Słupsku Roman Lewandowski wygłosi wykład z cyklu Strategie sztuki pt. Sztuka mitografii, czyli piąta kolumna piękna. Proponowane wykłady mają służyć popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze – dzięki uczestnictwu w cyklu spotkań – będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Każdy wykład będzie ilustrowany ok. 100-200 fotografiami (w formie wideoprojekcji), a również w miarę potrzeb – filmami w technologii wideo.

Strategie Sztuki pt. Sztuka mitografii, czyli piąta kolumna piękna. Sztuka ostatnich kilku dekad najwyraźniej porzuciła modernistyczne marzenie o obiektywizmie i swej społecznej, posłanniczej misji. Mimo to ani artyści ani odbiorcy nie potrafią patrzeć na świat bez korzystania z wizualnych protez, jakimi obfituje świat medialnych „igrzysk”…
Bezcelowość sztuki, w odróżnieniu od domniemanej celowości natury, nie przeszkadza nam w tym, by współuczestniczyć w jej wytworach i zakładać na oczy „okulary” mitu. Sztuka, chociaż nie prezentuje rzeczy, a tylko je reprezentuje, choć nie mówi nam obiektywnej prawdy o świecie ani o języku, jest grą iluzji i „piątą kolumną” piękna o potężnym mitotwórczym potencjale. Być może jest także naszym prywatnym rewanżem odegranym na realności. Dowodzą tego dzieła rozlicznych artystów, którzy zaprzęgają w swe artystyczne działania procedurę nostalgii oraz ironii, uwodząc świat pokładem najbardziej skompromitowanych i najbardziej pożądanych uczuć, emocji czy ekscytacji.

19.12.2007, godz. 18:00,
Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a wstęp wolny

Dodaj komentarz