Miesiąc Fotografii w Krakowie 2008

W maju 2008 odbędzie się szósta edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie – jednego z najważniejszych festiwali fotografii w Polsce, który od kilku lat coraz widoczniej zaznacza swoją pozycję na światowej mapie tego typu wydarzeń. Nowością najbliższej edycji jest nadanie większej autonomii Programowi OFF – mniej formalnej i bardziej eksperymentalnej części festiwalu. Do 20 stycznia 2008 roku organizatorzy przyjmują zgłoszenia – propozycja ta skierowana jest do młodych twórców, ale także wykładowców, kuratorów, galerii i innych instytucji zajmujących się promocją i wspieraniem utalentowanych artystów młodego pokolenia.

Nadsyłane zgłoszenia oceniane będą przez odrębną Radę Programową w składzie: Anna Cymer, Tomasz Gotfryd, Łukasz Kacperczyk i Tomek Sikora.

W zamierzeniu organizatorów Program OFF ma na celu wspieranie twórczych wysiłków artystów młodego pokolenia. Udział w tej części festiwalu jest dla wielu fotografów pierwszą okazją do pokazania się szerszej publiczności, dla innych zbiegał się z rozpoczęciem międzynarodowej kariery. Warto tu wymienić takie nazwiska jak Reiner Riedler, Marco Citron, Paweł Olejniczak, Konrad Grajner, Kuba Dąbrowski czy Grupa Hueckelserafin. Mniej formalny sposób prezentacji – wystawy odbywają się w galeriach, a także kawiarniach i zaadaptowanych przestrzeniach poindustrialnych – daje szansę dotarcia do bardzo dużej grupy odbiorców: profesjonalistów, miłośników fotografii, ale także przypadkowych widzów. Organizatorzy czekają na propozycję wystaw oraz pokazów multimedialnych, instalacji fotograficznych, a nawet happeningów.

W tym roku Program OFF po raz pierwszy zyska swą autonomię – nadsyłane prace oceniać będzie odrębna Rada Programowa, planowane jest wydanie oddzielnego katalogu oraz materiałów promocyjnych.

Miesiąc Fotografii w Krakowie, Galeria ZPAF i S-ka, ul. św. Tomasza 24, Kraków

Dodaj komentarz