Festiwal Sztuki im. Jerzego Buszy

W Radomiu zostanie otwarta wystawa prezentująca jeden z najważniejszych dziś nurtów sztuki polskiej (i światowej) – sztukę, dla której najważniejszym medium jest fotografia. Wystawa prezentuje dzieła należące do nurtu artystycznej awangardy z okresu niemal 100 lat, począwszy od pierwszych lat drugiej dekady XX wieku (ok. r. 1912 powstał „Autoportret wielokrotny” Wacława Szpakowskiego). Są fotografie twórców awangardy z lat międzywojennych (Witkacy, Karol Hiller i Stefan Themerson) i powojennych (Zbigniew Dłubak, Andrzej Wajda, Zdzisław Beksiński, Jerzy Wroński, Marek Piasecki, Jerzy Lewczyński), bardzo wielu artystów należących do kolejnych pokoleń. Są tu także artyści najbardziej znani spośród tworzących dziś nową sztukę w Polsce. Na wystawie znalazły się nie tylko fotografie wykonywane w różnych technikach, ale też obiekty (lightbox) i projekcje.
Patronem Festiwalu jest Jerzy Busza, krytyk sztuki zajmujący się fotografią (skupiający swoją uwagę na zagadnieniach z pogranicza fotografii i filozofii), który zmarł w Radomiu w 1997 r. (w Radomiu mieszkał od 1984 r.). W tym roku minęły dwie rocznice, 60. rocznica jego urodzin i 10. rocznica śmierci.
O Jerzym Buszy podczas otwarcia wystawy – w piątek – będzie mówił Jerzy Lewczyński (ur. 1924), jeden z najważniejszych twórców tego nurtu w Polsce, który w tym roku został laureatem nagrody im. Katarzyny Kobro.

Otwarcie wystawy – piątek, 14.12. o godz. 17.00

Muzeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Dodaj komentarz